Strategiutvalget

Strategiutvalget

Strategiutvalget har regelmessige møter hvert kvartal, og legger strategier for utviklingen av Ren Fordel som organisasjon, og kommer med innspill i fbm arrangementer og møter der faglige utfordringer og interesser drøftes.
 

Strategiutvalget ledes fra 2023 av Rune Hovlandsdal som CEO i Ren Fordel, og er i tillegg representert ved advokat Hedvig Svardal, Roger Tveide som strategisk rådgiver, og Strategisk FM rådgiver - Susanne Balslev Nielsen.

Dialogen mellom strategiutvalget og Ren Fordel’ styrerepresentanter og representanter i fagrådet er viktig, og derfor arrangeres det jevnlige samtaler og evalueringer som skal sikre at styret, fagrådet og strategiutvalget er samstemte og koordinerte.

Strategiutvalget vurderer nøye hvilke saker som tas opp til drøfting i utvalget. Saker som hører hjemme i styret skal ikke behandles i strategiutvalget.
 

Hva:
 • Medvirke til å fremme renholderes anseelse og timelønn i samfunnet.
 • Uttenke aktiviteter som løfter seriøsiteten knyttet til service ytelser.
 • Bidra til å skape et lønsomt yrke som man kan leve av.
 • Fastholde fokus på medlemmer og fordelene ved medlemskap
 • Styrke det som Ren Fordel kan som en interesseorganisasjon innen renhold- og eiendomsservice.
 • Fremme kontrakter hvor det som loves i kontrakter samsvarer med det som blir levert, og transparens om det det koster å få en god leveranse.

Hvorfor:
 • Supplere styre og daglig leder.
 • Gi oppgaver med strategisk betydning og skape verdi for medlemmene.
   
Hvordan:
 • Hvert kvartal: 2 timer med godt forberedt møte. Opplegg, klarhet om hva som skal produseres for utviklig av bransjen, Ren Fordel som organisasjon og for medlemmene.
 • Strategiutvalget skal legge frem strategiske valg som tjener medlemmenes interesser.
 • Strategiutvalget skal være rådgiver til styret, og rapporterer via daglig leder inn til styret i Ren Fordel
 • Strategiutvalget skal være oppdaterte på lover og forskrifter og informere åpent om endringer og årsaker til dette.
 • Strategiutvalget kan komme med innspill til daglig leder/styret på behov for å nedsette arbeidsgrupper med andre deltagere enn Strategiutvalget til konkrete aktiviteter.
Rune Hovlandsdal
Daglig leder og leder av strategi utvalget
Rune Hovlandsdal
Telefon 95907536
Susanne Balslev Nielsen
Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør
Susanne Balslev Nielsen
Roger Tveide
Strategisk rådgiver
Roger Tveide
Hedvig Svardal
Juridisk leder
Hedvig Svardal
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt