Om oss

Ren Fordel er en nærings- og interesseorganisasjon som arbeider for alle typer virksomheter i Norge innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen, herunder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-området), inkludert organisasjoner og bedrifter med et ideelt formål, både innen privat og offentlig sektor.

42309691 572352586512863 1913952128494206976 n

Visjon

Det gir en «ren» fordel å være medlem av Ren Fordel. Med et medlemskap i Ren Fordel oppnår små og mellomstore virksomheter de samme innkjøpsbetingelser som de store… Ren Fordel selger medlemsfordeler som gjør de små og mellomstore virksomhetene konkurransedyktig. Vi skal være medlemmenes beste samarbeidspartner innen renhold og Eiendomsservice. Ren Fordel skal være den foretrukne interesse/bransjeorganisasjonen for virksomheter innen renhold og Eiendomsservice.

CSR - Samfunnsansvar

CSR - Corporate social responsibility, eller bedriftens samfunnsansvar på norsk, har vokst fram til å bli en megatrend i næringslivet.

Vi i Ren Fordel er opptatt av vår rolle og bidrag i en sammenheng utover daglig og ordinær oppdragshåndtering. Samfunnsansvar er både et individuelt og et bedriftsanliggende, og det gjør det naturlig å se vårt virke i en større sammenheng.

Les mer om oss og CSR

Renholdsbransjen

Ren Fordel arbeider for å bedre forholdene for renholdsbransjen. For bedrifter som ønsker å drive seriøst har det ofte vært et problem at konkurrenter har drevet svart – uten å betale verken merverdiavgift eller tegnet forsikring for sine ansatte. Slike firmaer har unndratt seg offentlig kontroll og de ansatte har hatt usikre forhold.

Les mer om bransjebeskrivelse

NFM - Norsk Facility Managment

Facility Managment er en tematikk som Ren Fordel invisterer mye i, spesielt i den kommende tiden. Vi er i ferd med å utarbeide et konsept som vi er sikre på vil være av stor interesse for bransjen i Norge.

Historikk

Ren Fordel ble stiftet på bakgrunn av mange innspill fra aktører i markedet gjennom de siste årene. Ønsket om og behovet for en bransjeorganisasjon som kan ta tak i og fylle det vakuumet som eksisterer i dag i forhold til de utfordringene som finnes i bransjen, og som i særlig grad berører de små og mellomstore bedriftene er noe Ren Fordel av flere gjennom flere år er blitt oppfordret til å gjøre noe med!

Mer om vår historie

Ren Fordel ble stiftet den 15. september 2018. Ren Fordel ble lansert om bord i MS Color Magic, den 21.-23. september 2018, hvor bla. Ren Fordel fikk sine første 3 medlemmer. Vi har allerede oppnådd en god spredning av medlemmer som representerer bredden i bransjen. Alt fra små familiebedrifter, til mellomstore bedrifter som omsetter for over 120 millioner, til en av de aller største.

Som det ligger i navnet "Ren Fordel" skal medlemmenes tilknytning til bransjeforeningen være en 'ren fordel' – det vil si at det skal gi din virksomhet en gevinst å være medlem!

Styret

Fagutvalg

Susanne
Susanne Balslev Nielsen – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør

Susanne Balslev Nielsen

Telefon +4560340925
E-post subn@niras.dk