Lindseth Reklame AS

Vi i Ren Fordel tilbyr våre medlemmer en rekke tjenester innen grafisk og trykk via vår partner Lindseth Reklame. Lindseth Reklame AS ble etablert i 1982 av reklamemannen og tegneren Svein Roar Lindseth. I over trettifem år har byrået vært en sentral kommunikasjonspartner i Midt-Norge. I løpet av disse årene har de vokst med alle faser av bransjens utviklingstrinn; fra klipp og lim, med håndverksmessige metoder, til dagens digitale og nettbaserte medieverden.
 

Om Lindseth Reklame

Hos oss får du produkter og tjenester innen fire fagfelt; rådgivning, grafisk design, skilt og dekorer samt web. Når vi har valgt å dele oss inn slik, er det ikke fordi vi jobber adskilt.


Snarere tvert imot. Inndelingen gjør det bare enklere å forklare hvem som er flinke på hva.


I Lindseth er vi ett lag som løser alle dine oppgaver, uavhengig av medievalg. På den måten sikrer vi å beholde den røde tråden i dine løsninger. Vi som jobber i byrået, representerer en bredt sammensatt kompetanse som vet å gi deg gode råd og effektive løsninger på de fleste områder.


Selv om vi ikke er blant de aller største aktørene i bransjen, så liker vi å kalle oss ”det lille, store byrået”. Dette fordi vi er en del av det store kompetansemiljøet i Drivhuset, og enkelt kan utvide kapasiteten, om det skulle trengs. Her kan du dra veksler på over tjue dynamiske bedrifter som utfyller hverandre.


Drivhuset – et kreativt kjøpesenter

Typisk for livet i Drivhuset er samarbeid og trivsel. Vi deler erfaringer og høster idéer. På den måten blir vi et unikt og uslåelig team. Våre kunder opplever kompetanseflyt oss imellom.


Drivhuset er et senter for nettverkssamarbeid som består av ulike men beslektede virksomheter. Idéen ble skapt for at våre kunder skal ha ett kontaktpunkt, og ett sted å forholde seg til når oppgaver skal løses. Komplekse utfordringer krever ofte mange aktører på prosjektet. Vi har løst dette gjennom å etablere et senter fylt av spisskompetanse på mange felt.


Ved etableringen i 2004 bestod Drivhuset av 6 ulike firma. I dag er vi over 20 virksomheter og nær 50 medarbeidere som samarbeider på tvers av faggrensene. Fagfeltene i Drivhuset er fordelt på 3 områder; rådgivning og bemanning, visuell kommunikasjon samt IKT og media.


Metodikk og rutiner

Drivhuset er skapt ut i fra idéen om at våre kunder skal ha ett kontaktpunkt, og ett sted å forholde seg til når oppgaver skal løses. Komplekse utfordringer krever ofte mange aktører på prosjektet. Vi har løst dette gjennom å etablere et senter fylt av spisskompetanse på mange felt.


Denne måten å arbeide på stiller strenge krav til en gjennomarbeidet metodikk, etter som en setter sammen ulike team for hvert enkelt oppdrag, ut ifra hvem vi til enhver tid mener kan levere i henhold til Drivhusets kundeløfte:


«Vi lover deg at du skal få det du har behov for fra den av oss som kan det best».


Etter som teamene stadig blir endret og at aktørene er ansatt i ulike virksomheter har vi over mange år utviklet og foredlet metodikk og modeller for våre samarbeidsprosjekter.


Vi har tilnærmet oss dette med et tankegods og inspirasjon hentet fra bøkene «Business Model Generation» og «Vinnende verdiforslag» av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur.


Våre aktører er kjent med denne metodikken, og kan gjennom det være med å kvalitetssikre at vi til enhver tid leverer optimal kvalitet gjennom hver prosess.


Miljøansvar

Lindseth reklame og virksomhetene i Drivhuset etterstreber å motivere til miljøbevissthet hos egne ansatte, våre samarbeidspartnere og leverandører ved å integrere miljøfokus i prosesser og organisasjonen som helhet. Vi arbeider for kontinuerlig å gjennomføre og utvikle rutiner og produkter som reduserer miljøbelastningen.


Alle produkter vi leverer skal ikke inneholde skadelige stoffer. De skal oppfylle miljøkrav som følge av gjeldende lover og forskrifter.
 

  • Kraft til oppvarming, lys og drift av alle typer maskiner i vårt anlegg leveres av NTE som leverer bærekraftig, ren og fornybar energi.
  • Vi har byttet til lavenergiløsninger på alt fra lyskilder til maskiner.
  • Vi har rutiner for sortering og retur av papir, kartong og annet avfall.
  • Lindseth reklame har nå byttet alle plottere til moderne utgaver som bruker fargestoffer som er basert på vann i stedet for kjemikalier.
  • DesignTrykk som levere alle trykksaker i Drivhuset er Nord-Trøndelags første og eneste grafiske bedrift som har blitt sertifisert til Svanemerket. Dette innebærer at all produksjon tilfredsstiller Nordens offisielle miljøkrav, og at produktets livssyklus fra råvare til avfall er gransket og godkjent. Både den digitale avdelingen på Steinkjer og offset-trykkeriet i Namsos er godkjent. Kriteriene det er fokusert på er kjemikaliebruk, utslippsmengde til luft, vann og jord, samt energiforbruk og avfallshåndtering.


Samfunnsansvar

Vi har en bevisst holdning knyttet til vårt samfunnsansvar gjennom å skape gode arbeidsforhold, arbeide og produsere på en miljøriktig måte. Vi tenker da på integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift, - utover å overholde eksisterende lover og regler.


Lindseth praksis med å ta inn lærlinger, og har også hatt medlemmer i lærlingeordningens fagnemnd. Andre aktører i Drivhuset har til enhver tid flere lærlinger i arbeid.


I tillegg har vi i samarbeid med NAV gjennomført flere ulike arbeidstreningsprogram for mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor det ordinære arbeidslivet. To av dagens produksjonsmedarbeidere er rekruttert gjennom et slikt program, og er nå fast ansatt i selskapet.


Lindseth Reklame har i alle år hatt medlemskap i ulike næringsforeninger, flere medlemmer har hatt styreverv her. I tillegg har tre av våre ansatte i hver sin periode vært leder av Steinkjermartnan. Alt dette er frivillig og ulønnet arbeid utført i arbeidstiden.


Lindseth reklame har også kultur for å stimulere til at våre ansatte deltar aktivt i ulike lag og foreninger til glede for samfunnet rund oss. Slike engasjement utføres i all hovedsak i fritiden, men bidraget nyter godt av tilegnet kompetanse og verktøy fra det daglige arbeidet. Vi nevner her tunge engasjement som hovedkomiteer og styrer for store aktiviteter som NM på ski, NM i friidrett, Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen, Nordlek og en mengde andre engasjement.


Vi er også en aktiv sponsor til lokale lag og foreninger.


Kontaktperson
Arnt Egil Stjernen
Daglig leder, seniorkonsulent og medierådgiver
Mobil: 924 48 000
E-post: aes@lindseth.no
 

Arnt Egil har formell bakgrunn både som prosjektleder og grafisk formgiver. Hos Lindseth Reklame har han over 20 års erfaring som konsulent og rådgiver innen reklame og merkevarebygging. Han har også over 10 år erfaring innen butikkledelse, blant annet som senterleder for tidligere ZebraKjøpesenter på Steinkjer.


Arnt Egils styrke er, foruten hans lange erfaring, evnen til å se kundenes særtrekk og å forstå hva som gagner deres merkevare både på kort og lang sikt når det gjelder markedsføring.

Tidligere har han samarbeidet med kunder som Energibedriftenes Landsforening, Nord-Trøndelag Fylkeskommune/Fylkestinget i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag


Elektrisitetsverk, Rana kommune, Steinkjer kommune/Steinkjer Byjubileum og Øverbygg.


I tillegg har Arnt Egil siden 1978 vært aktiv i en rekke organisasjoner og foreninger, blant annet som leder for Steinkjermartnan og Rana Handesstandsforening, nestleder for NM på ski og som styremedlem i Steinkjerfestivalen og Nordlek.
 

Tilbud

Vi tilbyr Ren Fordel AS sine medlemmer 15% rabatt på Lindseth Reklame sine listepriser, i tillegg tilbyr vi maksimal rabatt på kjøp av alle produkter og tjenester med utgangspunkt i gjeldende markedspriser. Disse prisene har ulike forutsetninger, slik at det er umulig å tilby en fast sats her.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt