Håndverksdata ASHåndverksdata har siden våren 2009 samarbeidet om å utvikle et IT-system for kvalitetskontroll og dokumentasjon for Service/ Renholdsbransjen. Produktet ble lansert i august 2009 og heter ePenn. Systemet er web- / nettbrett- og digitalpennbasert, og gjør det enkelt å utføre kvalitetskontroller.

Gjennom mange års samarbeid med kunder, grossister og bransjeorganisasjoner har vi lært de ulike håndverkene.

Håndverksdata AS er et heleiet datterselskap av Hantverksdata Norden AB, et foretak med ca 170 ansatte og mer enn 45 års erfaring fra entreprenør- og servicebransjene. Våre produkter er bransjeledende administrativ programvare utviklet for de ulike håndverksbransjene. Vår lange erfaring med prosjektledelse, kundeservice og opplæring bidrar til at vi på en effektiv måte kan forbedre resultat og kvalitet ved hver installasjon.


Sommeren 2013 kjøpte Hantverksdata Norden AB det norske selskapet Digitalpenn AS, og ble dermed representert i Norge med en organisasjon som siden 2006 er godt etablert i elektro- og servicenæringen. Høsten 2017 ble Profsys AS en del av Håndverksdata-gruppen, og fusjoneres med Håndverksdata AS fra januar 2018. Profsys startet opp i Norge i 2001, og har utviklet bransjeledende produkter og løsninger i samarbeid med norske bransjeforeninger og kjeder. Disse løsningene kompletterer forretnings- og dokumentasjonsløsningene til Håndverksdata på en veldig god måte.


Markedsledende og ekspanderende
 

I dag er vi markedsledende innen Elektro, VVS-,  maler- og glassbransjen med våre moduloppbygde systemer. Dessuten ekspanderer vi innen Bygg/ anlegg og de øvrige service- og entreprenørbransjer som VKE, alarm, gulv og heis. Til sammen har vi ca 5 000 kunder og ca 70 000 brukere innen de ulike bransjene.

På renholdsbransjen samarbeider vi med Ren Fordel på ePenn-systemet.

 

Program utviklet av håndverkere for håndverkere
 

Vårt mål er å underlette håndverkerens arbeid og hverdag. Derfor er våre system utviklet av håndverkere for håndverkere, i motsetning til mange andre systemer. Vi har fra begynnelsen tatt utgangspunkt i bransjens forutsetninger og tatt vare på håndverkerens synspunkter og erfaringer.
 

Hantverksdata i Norden
 

Hantverksdata har selskaper i både Sverige, Finland, Norge og Danmark. I Norge har vi kontorer på Helsfyr, i Grensesvingen 7.


Arnfinn Revelsby
Daglig leder
www.håndverksdata.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt