1. Modul _ Renhold og renholdservice - i fagopplæring, renholdsoperatørfaget

Muligheter

Ved å ta dette E-lærings kurset bygger du din kompetanse innen faget renhold.
Kurset kan du enten velge å ta som et enkeltstående kurs, eller du kan bygge din teoretiske fagkunnskap på veien til fagbrev.

Kurset utgjør Modul 1 i opplæringsprogrammet som følger læreplanen frem til den teoretiske fagprøven i renholdsoperatørfaget.
Her kan du arbeide i ditt eget tempo, og bruke den tiden du trenger for å fullføre kurset.
Skulle du ønske vil du ved å bestå kompetanseprøven som ligger i slutten av kurset, også kunne gå videre til neste modul i fagopplæringsprogrammet.
Samtidig er det fullt mulig å ta hver av modulene som single kurs.


MÅL
Etter studier i Modul 1 skal renholderen kunne

  • Forstå betydningen av et godt renhold
  • Gjøre rede for hva det vil si å levere god service i renhold
  • Kjenne til viktigheten av god etikk, moral og holdninger i renhold
  • Gjøre rede for kundens klageadgang, og hvordan en behandler kundeklager
  • Drøfte forutsetninger for god bedriftskultur og samhandling på arbeidsplassen
     
Renhold er et viktig arbeid. Det har vi mange eksempler på, men det er ikke bare det synlige resultatet som betyr noe. Også måten vi utfører renholdet på er viktig. Vi kan være positive medarbeidere som gjør dagen lysere for menneskene vi kommer i kontakt med. Eller vi kan oppføre oss som en som omgivelsene vil prøve å unngå. Det verste er at vi selv ikke alltid vet hvordan vi virker inn på folk. Det bør vi derfor prøve å finne ut av. Vi bør bruke tid på å finne ut hvem vi er – og hvem vi vil være, og hva som skal til for å bli en god arbeidskollega.

Vi må også vite noe om hvordan vi kan være med å bygge opp under en god bedriftskultur på arbeidsplassen vår. Hvordan kan vi løse opp, eller aller helst unngå konflikter som kan oppstå i miljøet.

Kunden betaler for at vi skal holde rent hos dem. Skal vi kunne gi kunden en opplevelse av at vi leverer god kvalitet og god service, må vi også vite hva kun- den har lov å forvente av oss. Og skulle det skje at vi en eller annen gang ikke klarer å levere avtalt kvalitet, må vi vite hvordan vi skal behandle en kundeklage på riktig måte.

 

Kursbevis blir tilsendt per E-post


Meld deg opp på skjemaet nedenfor så sender vi deg en epost med link til kurset


Faktura blir sendt til din bedrift.

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt