Gjennom nyhetsbrev formidler Ren Fordel viktig informasjon til sine medlemmer og andre interesserte.
Gjennom nyhetsbrev deles viktige oppdateringer innen fagtema, lovverk, tilbud om kurs, og informasjon om kommende arrangementer i regi Ren Fordel - og andre viktige arrangementer i bransjen.

Nyhetsbrevet formidler gode beretninger om virksomheter som har en spesiell historie å dele med andre interresserte. Det kan være historie om hvilken endringsprosess en virksomhet har vært igjennom og som har gitt dem gode resultater - noe som kan være godt å dele med andre, som kanskje selv er inne i en lignende situasjon.

Arkiv