Rammevilkår

Formålet med aktiviteten er å sikre at en eventuell avgjørelse om å gjøre en anskaffelse faktisk er i tråd med de rammevilkår og strategiske føringar du må overholde.

Rammevilkårene setter grenser for hvordan du kan oppnå formålet.

Rammevilkår som får noe å si for konkurransen kan være både interne og eksterne.

Interne

rammevilkår vil være nedfelt i de styrende dokumentene til virksomheten og

vil bestemme hva hensyn en må ta, hvilke muligheter en har og hva veivalg

som bør vurderes. Eksempel på slike dokument:

  • Anskaffelsesstrategi
  • Miljøstrategi
  • IKT- og andre fagstrategier
  • Sourcingstrategi
  • Virksomhetsstrategi

Det er viktig at slike føringar er nedfelte i styringslinja til virksomheten, dvs. "gjort til" virksomhetens føringar.

Anskaffelsesstrategien er virksomhetens strategi for sitt eget anskaffelsesarbeid. Manglar virksomheten din en slik strategi kan du finne rettledning hvordan du kan lage en anskaffelsesstrategi på medlemssidene hos Ren Fordel.

Vi er her for deg - ta kontakt, og få enda en av de mange fordelene Ren Fordel nå kan gi deg!