X-Partner Bergen AS er blant landets største leverandrører av Xerox Teknologi. Som medlem av Ren Fordel vil du kunne benytte deg av gode avtaler på mange av løsningene de leverer.

1 D08 DDB2 0 DB4 45 C1 BF81 0048 A4 C8 A717

Flere av selskapets ansatte er sertifisert innen Management Print Service og innenfor teknisk post sale. I 2016 leverte X-Partner Bergen flere hundre produkter på Vestlandet og til en rekke skip I utenriksfart. Selskapet har i tillegg sertifiserte analytikere innen grafiske tjenester og er Xerox’ representanter for leveranser til grafiske bedrifter.

De leverer produkter og løsninger innen:

  • AV Utstyr
  • Kontormaskiner
  • Scanning og arkivering
  • Grafisk bransje
  • Manage print system
  • Mobile løsninger

X-Partner Bergen er «fortsettelsen» av tidligere Xerox Bergen og Rank Xerox avd. Bergen. Flere i selskapets ledelse har fartstid fra tidlig 80-årene og den gang Rank Xerox. X-Partner har lokaler i Nye Sandviksvei 13.