Medlemskap i Ren Fordel gir automatisk tilgang til våre fagartikler. Dette er artikler skrevet til medlemmene rundt aktuelle temaer, utviklinger eller lignende, med gjesteskribenter fra våre partnere som Advokatfellesskapet Lovende og Susanne Balslev Nielsen, Strategisk FM-rådgiver, Ph.D og siv. ing. NIRAS, DK. Nye artikler publiseres jevnlig til våre medlemmer hver måned.

Eksempler på artikler og temaer som blir behandlet – se nedenfor: