Målgruppe: Ledere, ansatte innenfor HR og personal, tillitsvalgte og andre interesserte.

Photo 1551836022 1c223a824392

Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere blir stilt overfor i et arbeidsforhold. Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet.

Kursinnhold:
Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet, herunder spørsmål om ferie.

  • Ansettelse – krav til arbeidsavtaler- herunder kunde og konkurrentklausuler
  • Prøvetid
  • Normalarbeidstid og overtid
  • Retten til å bestride sykemeldinger
  • Oppfølging av arbeidstaker, advarsel
  • Varsling, herunder seksuell trakassering
  • Oppsigelse og avskjed
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Ferie og feriepenger
  • Kursform

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Det vil bli aktiv bruk av lovtekstene.

Særtrykk av de aktuelle lovtekstene vil bli utlevert på kursdagen.