Forsikrings- og pensjonsavtaler er en kostbar, men nødvendig utgift for de fleste organisasjoner. Som medlem av Ren Fordel kan vi tilby deg meget gunstige, spesialtilpassede avtaler via vår forsikringspartner, CR Forsikringsmegling. Med optimale priser og betingelser vil dere dra stor nytte av et medlemskap i Ren Fordel.

Presentasjon til Ren Fordel CR Forsikringsmegling AS 1

Ren Fordel Forsikring vil sammen med CR Forsikringsmegling gjøre forsikring trygt, enkelt og lønnsomt for medlemsbedriftene.

Storinnkjøp av forsikring skaper større konkurransekraft til fordel for alle medlemmene! Ren Fordel Forsikring kan tilby og løse alle forsikringsbehov for medlemsbedriftene, blant annet:

  • Ansvarsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Personalforsikringer
  • Bilforsikringer
  • Forsikring av eiendeler/utstyr/varer
  • Forsikring for tap av nøkler
  • Underslagsforsikring
  • Pensjonsforsikring

Ren Fordel Forsikring vil i samarbeid med CR Forsikringsmegling sikre medlemmene gunstige og spesialtilpassede forsikringsavtaler til
optimale priser og betingelser. Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd.

Dekningsomfang og vilkår utvides og spesialtilpasset bransjens behov, og hver enkelt kunde får i tillegg individuell rådgiving og
oppfølging for sine behov. Storinnkjøp av forsikring skaper større konkurransekraft til fordel for alle medlemmene.

For mer informasjon om forsikringsordningene, ta kontakt med vår samarbeidspartner:

CR Forsikringsmegling AS
Telefon: 55 38 98 70
E-post: crf@crnordic.no

Referanser