NS-INSTA 800 Sertifisering

Å gjøre rent er ikke noe man bare gjør. Det krever kunnskap, overblikk og kompetanse. Med en sertifisering innen NS-INSTA 800, har man gode forutsetninger for å utøve og bedømme rengjøringskvalitet ut fra et tydelig definert og avtalt kvalitetsnivå. Med en sertifisering, kan det dokumenteres at det brukes kompetente rengjøringsinspektører og/eller rengjøringsplanleggere, og den enkelte kan dokumentere sin kompetanse på området.


Uavhengig om rengjøringen foretas av interne virksomhetsressurser eller om den er outsourcet, er rengjøringskvalitet noe som vektes høyt i de fleste bransjer. For mange er det et kritisk punkt for driften, og manglende rengjøringskvalitet kan få katastrofale følger for virksomheter som ikke lever opp til kvalitetskravene. Blir rengjøringen gjennomført etter NS-INSTA 800, kan leverandører av rengjøringstjenester vise til kvalitet i sine leveranser, og virksomheter som bruker NS-INSTA 800 sertifisert personell, reduserer sin risiko for feil og mangler på området.


Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Bli sertifisert etter NS-INSTA 800 og vis til dokumentert kompetanse innen rengjøring. Vi og våre sammarbeidspartnere hjelper deg som medlem til å bli sertifisert!

Leverandører av sertifiseringskurs og sertifiseringsorgan:

DNV-GL (Det Norske Veritas Group)
Bygg og Facility Consult AS


Hva er NS-INSTA 800

NS-INSTA 800 er en felles nordisk standard for måling av rengjøringskvalitet. Standarden er utviklet på bransjenivå, og er et effektivt ledelsesverktøy for dokumentert rengjøringskvalitet. Med rengjøringsstandarden er det skapt et tydelig, felles språk mellom leverandører av rengjøringstjenester og deres kunder, samt for fagforeninger og bransjeforeninger.


Lokaler kan inndeles i 5 kvalitetsnivåer; et kontor kan for eksempel kan ha et lavere kvalitetsnivå enn en kantine. Det vesentlige er at kunden definerer oppgaven etter behov, og at man får en kvalitativ vurdering av rengjøringskvaliteten.
 

Fordeler ved NS-INSTA 800

Er du leverandør eller innkjøper av rengjøringstjenester, kan du oppnå mange fordeler ved å bruke sertifisert NS-INSTA 800 personell.NS-INSTA 800 rengjøringsstandarden minsker faren for misforståelser mellom leverandør og kunde, og man unngår subjektiv vurdering av rengjøringen. I NS-INSTA 800 rengjøring ligger hovedfokuset på resultatet, og ikke kun på hvordan rengjøringen uføres etter et fast program. Man kan lett variere den ønskede rengjøringskvaliteten fra rom til rom, og mellom romtyper. Standarden inneholder objektive målekriterier for renhold, og det er dermed lett å undersøke om rengjøringskvaliteten lever opp til avtalen. Dette er også lett for renholder å dokumentere, som også selv kan sjekke om rengjøringen lever opp til det avtalte kvalitetsnivået.
 

Dokumentér medarbeidernes kompetanser med en personsertifisering

DNV GL sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens Del 2. Alle krav til sertifiseringsordningen finner du i Tjenestebeskrivelsen.


Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt