eQuass

EQUASS (European Quality in Social Services) er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og EU – sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenester overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Prosessen rundt EQUASS-sertifiseringen har medført en større bevissthet hos alle ansatte for viktigheten av å kunne kvalitetssikre alt arbeide og dokumentere det som gjøres. Vårt mål med EQUASS er at arbeidet skal resultere i varige og gode forbedringer i alle avdelinger og tiltak.

Ren Fordel har allerede idag medlem som er eQuass sertifisert gjennom mange år, og virksomheten er leverandør innen flere tjenester - og den største avdelingen hos dem er idag renhold.


"Vi er stolte over dette kvalitetsstempelet, som en offisiell bekreftelse på at jobben vi utfører tilfredstiller de krav og forventninger som stilles til oss på mange nivå og områder. Vi er en proaktiv virksomhet, og vil fortsette med en kontinuerlig forbedring av våre tjenester."
 

Les mer om EQUASS
www.attforingsbedriftene.no
www.equass.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt