GDPR nettverk

Ren Fordel satser nettverk innen lovverk og fagtema, og vi tror flere av medlemmene i Ren Fordel har implementering av ny personvernlov/GDPR på deres «to-do list» denne høsten. Vi inviterer derfor alle Ren Fordel medlemmer og andre interesserte til nettverk innen temaet personvernlov og GDPR.

Vi er alle kjent med at brudd på reglene kan medføre høye bøter. Det er Datatilsynet som skal gi bøtene. Det er viktig for meg å presisere at med et bøtenivå på opptil 4 % av årlig global omsetning eller 20 millioner euro, bør personvern settes på agendaen i styrerom og i ledermøter.


Vi tror ikke at Datatilsynet vil ta de bedriftene som har prøvd og feilet, heller de som kommer uforberedt med blanke ark.


Som sagt på medlemsmøtet til Ren Fordel før sommeren er vår forretningside å kunne bistå dere lokalt og nært, når det er temaer som er vanskelige og tidkrevende.


Nå rekrutterer vi deltakere til Ren Fordel sitt fagnettverk for ny personlovgiving.


Ved å delta i fagnettverket får du en unik mulighet for kompetanseutvikling og problemløsing i den praktiske jobbhverdagen når det gjelder å implementere GDPR i din bedrift. Et nettverk i Ren Fordels regi består av 10-20 personer med tilvarende stillinger i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger i forbindelse med den nye personlovgivningen.


Vi er opptatt av å skape verdi for og sammen med våre klienter Dette handler om å ligge i forkant av utviklingen – og det handler i stadig større grad om service- og kundeopplevelser preget av begeistring.


Fagnettverket vil ledes av advokat Heidi Lill M. Oppegaard, Advokatfellesskapet Lovende. Jeg skal sikre en profesjonell håndtering og fasilitering av nettverket. Vi planlegger å invitere fagfolk til nettverket, hvem avhenger av nettverksdeltagerne egne behov og ønsker.


Litt om nettverket

GDPR nettverket består av 5 nettverkssamlinger på 4 timer. Det første nettverket består av en to timers innledning av de nye personvernreglene, deretter en runde rundt bordet hvor deltagerne forteller hvor langt de er kommet i arbeidet. Det første og det siste nettverksmøtet avsluttes med en middag, for de som ønsker det.


Påmeldingsregler

Påmelding er bindende.
 

Pris

Kr 25.000,-


Prisen inkluderer 5 nettverkssamlinger. I tillegg har deltagerne tilgang til løpende rådgivning fra advokat Mollestad Oppegaard om personvernlovgivningen på advokatoppegaard@lovende.no.


Dette er inkludert i prisen

Deltakeravgiften dekker full deltakelse i nettverket, inkl bevertning.


Nettverksform

Nettverket gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og sist men ikke minst erfaringsdeling. Ren Fordel planlegger å invitere inn relevante forelesere.


Allergikere og vegetarianere

Har du spesielle ønsker om mat, vennligst gi beskjed ved påmelding.


Funksjonshemmede

Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte. Alle skal med!


Avlysning av nettverk

Ren Fordel tar forbehold for avlysning av nettverket ved lav interesse og vil gi beskjed i god tid til alle deltakere.


Har du noen du har lyst til å videresende denne invitasjonen til, så er det tilltatt. Har du spørsmål til fagnettverket ikke nøl med å ta kontakt med advoaktoppegaard@lovende.no

Håper på å se deg!

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt