Veien til fagbrevet

Kurset bygger på videolæring, nettbasert fjernundervisning. Deltagerne får en konkret og praktisk innføring i hvilke krav som stilles til et moderne renhold, og en videregående innføring i viktige emner fra fagopplæringen for Renholdsoperatører.

Med videolæring fra Ren Fordel er det nå mulig å studere uavhengig av tid og sted. Ren Fordel tar steget – La din virksomhet være med!


Bedriften som opplæringsarena

 
  • La dine ansatte få tilgang til kompetanse – Veien til fagbrev!
  • Program for opplæring tilrettelagt etter læreplan i kunnskapsløftet.


Visste du at en offentlig godkjent lærebedrift mottar økonomisk støtte fra det offentlige pr. lærling.

Ren Fordel arbeider hardt med å legge forholdene til rette for at bedriftene og de ansatte skal bli motivert til å ta veien til fagbrev. Hvilke muligheter ligger til rette?


Veien til fagbrev innebærer to hovedområder

 
  • Den teoretiske delen.
  • Den praktiske opplæringen.


Uansett hvilke av de praktiske løpene en kandidat kan ta – vil den teoretiske opplæringen ofte være et klart behov.


Her trengs trygg og solid innføring i kompetansemålenes hovedområder.


Den teoretiske fagopplæringen deles opp i to semestere

Kurset går over to semester med de første åtte modulene basert på ’Fagrenholder – Renhold Grunnmoduler’, og andre semester er ”Renholdsoperatør – Renhold Fagbrevmoduler”.


Programmet skal følge en timeplan hvor hver modul får to uker = totalt 16 uker = ett semester.
Hver modul vil være lagt opp med samling i ”forum” på nettet sammen med hele ”klassen”. Hver enkelt deltager vil få personlig oppfølging, og kan arbeide etter sin egen timeplan innenfor de fastsatte toukers modulene. Det vil også være onlinesamlinger hvor tidspunkt avtales mellom lærer og «klassen» underveis.


Program og fremdrift

Programmet følger læreplanen for renholdsoperatørfaget, og Ren Fordel vil følge en oppsatt fremdriftsplan utarbeidet av Ren Fordel. Det er tilrettelagt for lærlinger og praksiskandidater.


Det vil bli gjennomført en prøve etter hver av de første 8 modulene i boken «Renhold Grunnmoduler» som kontroll på innlært fagstoff. Ved å gjennomgå de neste og siste åtte-8 modulene, vil kandidaten lese seg opp til fagprøven. Etter endt kurs kan eleven melde seg opp til teoretisk og praktisk fagprøve i renholdsoperatørfaget.


Den praktiske opplæringen

Dersom en kan dokumentere minimum fem-års praksis i faget, kan en gå direkte opp som praksiskandidat.
Så har du dem som i din virksomhet allerede er ansatt, og som kan gå inn som lærlinger på den lønn de allerede har.
Så har du dem som du nyansetter og gjerne kan tilby lærlingeplass med et læreløp over fire år. Læreløpet kan tilrettelegges med varianter.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt