Team- og driftsledelse

Målgruppe: Ledere, teamledere, avdelingsledere og mellomledere
Dyktige teamledere vil i framtida bli en viktig økonomisk faktor som avgjør hvem som vinner i konkurransen.

Teamlederen har kanskje den viktigste funksjonen i en virksomhet. Han/hun har daglig kontakt med medarbeiderne og rapporterer tilbake til sin leder. Teamlederen skal være leder for sine medarbeidere og en ressursperson som kan gi råd om hvordan teamet kan løse ulike arbeidsoppgaver på en smart og økonomisk måte.


Oppgavene går på rollen som teamleder, hvordan motivere, instruere og undervise/veilede medarbeidere. Oppgavene vil bli fullført med rapport basert på egne erfaringer.


Fagansvar / Instruktør:

Johnny Haugland, Ren Fordel, har i en årrekke drevet rådgivning innen renholdsfaget. Haugland besitter høy kompetanse innenfor renholdsfaget, og har over 30 års erfaring innen bransjen. Haugland var i sin tid adm.dir. i renholdsbedriftenes interesseorganisasjon NRI, hvor han bl.a. satt som utvikler av godkjenningsordning for renholdsbransjen i privat sektor.


Haugland har lang erfaring fra privat sektor, og er også rådgiver for kommuner og fylkeskommuner.
Johnny Haugland er også sertifisert i henhold til NS-INSTA 800 høyeste nivå – 4 – med sertifiseringsnummer 80024.


Dag 1

Teoretisk innføring med gruppearbeid/workshop.
 

 • Presentasjon
 • Hva ligger i å være et team?
 • Mål for teamledelse
 • Samspill og god kommunikasjon
 • Motiverende jobbledelse
 • Relasjonsledelse – gir økt verdiskaping
 • Produktivitet som resultat
 • Instruksjonsteknikk


Etter kurs for Team- og driftsledelse Del 1 har deltagerne hatt oppgaver for gjennomføring i tilknytning til egen arbeidsplass i en periode på 1-2 måneder.


Dag 2

Oppgavene går på rollen som teamleder, hvordan motivere, instruere og undervise/veilede medarbeidere. Oppgavene vil bli fullført med rapport basert på egne erfaringer. Ved kurs Team- og driftsledelse Del 2 vil deltagerne dele resultatene med øvrige kursdeltagere, og i fellesskap evaluerer erfaringer i plenum.

Kurset fortsetter med gruppeoppgaver, gjennomgang av praktisk arbeidsteknikk, prosjektering/planlegging og avslutter med noe økonomi.
 

 • Innledning med repetisjon fra dag 1
 • Gjennomgang av praktisk trening
 • Evaluering
 • Gruppeoppgaver
 • Praktisk arbeidsteknikk
 • Prosjektere/planlegge arbeidet
 • Renholdsøkonomi
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt