Smittevern / Hygiene

Målgruppe: Renholdsledere og servicemedarbeidere som ønsker å spesialisere seg i renholdshygiene

Omtale

Renholdsfaget krever byggteknisk forståelse, og er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene. Daglig forvaltning, drift og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og øker trivselen på arbeidsplassen. Ren Fordel ønsker å bidra til kompetanseheving, bedre forståelse for renholdsfaget, og bedre ressursutnyttelse og innovasjon innen fagområdet.


– Fagkunnskap er en forutsetning for godt renhold – det forutsetter også opplæring av den enkelte medarbeider. J.H.
 

Kursets innhold
 

 • Gjennomgang av smittekjeden
  • Smittestoffer
  • Smittekjeden
 • Personlig hygiene
 • Hygiene på arbeidsplassen
 • Hygiene og smitteprosedyrer i helseinstitusjoner
 • Hygiene i næringsmiddelvirksomhet.
 • Renholdshygiene
  • Desinfeksjon
  • Sterilisering
 • Forskriften for Skole og barnehager
 • Renholdskvalitet
 • Organisering av renhold
  • Arbeids- og ansvarsfordeling
  • Arbeidsmiljø i renhold


Mål

Etter å ha gjennomgått kurs i Renhold og hygiene skal deltakerne ha kunnskap om
 

 • Hygiene og smitteprosedyrer i helseinstitusjoner
 • Renholdshygiene i næringsmiddelvirksomhet.
 • Hvordan bryte smitteveier med riktig renhold, desinfeksjon og sterilisering
 • Hensiktsmessig valg og bruk av metoder, midler og utstyr til renhold
 • Renholdskvaliteter og systemer for kvalitetssikring
 • Organisering av renhold


Undervisningsform

Forelesninger og gruppearbeid
 

Video om hvordan virus invaderer kroppen:

 
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt