INSTA 800 – kvalitetsstyrt renhold

Omtale

Renholdsfaget krever byggteknisk forståelse, og er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene.


Det settes stadig større krav til kvalitet av renholdsleveransen, i et samfunn som er seg stadig mer bevisst krav for godt inneklima og hygieniske standard. Daglig forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygg har stor krav og målsetninger for økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og øker trivselen på arbeidsplassen.


NS INSTA 800 er et viktig verktøy for å kvalitetsstyre renholdsleveransen – og dermed nå lovpålagte og avtalte kvalitetskrav. NS INSTA 800 er et styringsverktøy som innkjøper, drift og vedlikeholdsavdelinger, arbeidsleder/ inspektør, renholdsledere og renholdere – alle bør ha en god forståelse av hva NS INSTA 800 er. Dette vil styrke alle ledd innen drift og vedlikehold av bygningsmassen, og bidra til god kommunikasjon innen det sentrale området som renhold utgjør.

Fagkunnskap er en forutsetning for godt renhold – det forutsetter også opplæring av den enkelte medarbeider. J.H.
 

Målgruppe:

Innkjøper, drift og vedlikeholdsavdelinger, arbeidsleder/ inspektør, renholdsledere og renholdere/servicemedarbeidere som setter seg som mål å øke sin kompetanse og forståelse av NS INSTA 800 – som stadig mer vil styre renholdsleveransen i fremtiden.

Kursstart: 09.00 (avslutning innen kl 16.00)


Mål

Etter å ha gjennomgått kurs i NS INSTA 800 – kvalitetsstyrt renhold skal deltakerne ha kunnskap om

 • hvordan NS INSTA 800 er bygd opp, med termer og definisjoner
 • f.eks. termene LT og VT, objektgrupper, samlinger av urenheter og kvalitetsprofiler.
 • hvordan bruke NS INSTA 800 som kvalitetsstyring av renholdsleveransen for renholdere/ servicemarbeider – hvordan bruke standarden i den operative hverdag
 • hvordan gjennomføre kontroll
 • hvordan bedømme og klassifisere den faktiske renholdskvalitet
 • gjennom standarden styrke samspillet mellom partene i en renholdsleveranse.

Undervisningsform

Forelesninger og gruppearbeid


Kursets innhold

NS INSTA 800? Hva er det?

 • Hvorfor en nordisk standard
 • Et verktøy
 • Hvem skal følge standarden?

Visuell kontroll
Termer og definisjoner
Kvalitetsmål
kvalitetsprofiler
Stikkprøveplaner

 • Enkel stikkprøveplan
 • Dobbel stikkprøveplan
 • Plan for totalkontroll
 • Kontroll
 • prosedyrer for gjennomføring av kontroll
 • tabell(5)for utvelgelse av stikkprøvestørrelse
 • kontrollskjema
 •  bedømmelse av rengjøringskvalitet
 • tabell(4) – kvalitetsmål
 • prosedyrer ved IG/ ikke godkjent kontroll
 • kvalitetsprofiler

Tilbakemelding til kunden etterkontroll

 • rapport

Objektiv kontroll – instrumentelle målemetoder

 • støvmålinger
 • friksjon
 • glans

Formål og bruksområder
Målehyppighet
Tabeller og skjematikk
Rapportering til kunde
Forankring i kontrakt

NS-INSTA 800 standarden er utviklet i samarbeid mellom en rekke renholdsbedrifter, arbeidsgiverforeninger, fagforeninger og brukergrupper i Norge, Sverige og Danmark.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt