NS INSTA 800 – i praksis

Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Flere og flere går bort fra det tradisjonelle aktivitetsbaserte renholdet og over til kvalitetsbasert renhold.

 • NS INSTA 800 er den naturlige standard å benytte i denne sammenhengen.
 • NS INSTA 800 er et felles nordisk system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet.

Vi tror at alle vil vinne på å sette fokus på kvalitet og at NS INSTA 800 vil være et unikt verktøy for å utvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne, der både kunden, leverandøren og ikke minst servicemedarbeideren er ivaretatt.

Overordnede hensyn

Renhold påvirker både arbeidsmiljøet, innemiljøet og det ytre miljøet. Hensynet til renholderen må komme først ved valg av rengjøringsmetoder, kjemikalier og utstyr.


Kurset er praktisk lagt opp og gjennomføres med teoretisk innføring og praktisk testing av NS INSTA 800.


Kurset kvalifiserer for kunnskapsnivå 2 og passer for ledere og renholdere som ønsker å få et godt innblikk i NS INSTA 800 og den praktiske gjennomføringen, som skal svare til kvalitetskrav som er satt. En viktig faktor i gevinsten av INSTA 800 ligger i å få renholdspersonell til å arbeide ut fra standarden – som er kvalitetsstyrt renhold.


Kurset gir råd om prosess for omstilling til miljøbevisst renhold, i tråd med «Beste Praksis Renhold». Anvisningen presenterer også resultater fra vellykkede prosjekter.
Prinsipper og måleparametere for «Beste Praksis Renhold» er gitt i Byggforvaltning 700.209.

 

Mål

Etter å ha gjennomgått kurs i Praktisk bruk av NS INSTA 800 skal deltakerne kunne

 • veilede medarbeidere i å utføre behovstilpasset renhold etter NS INSTA 800
 • informere og veilede kunder som ønsker renhold etter NS INSTA 800
 • utføre INSTA–vurdering i samsvar med krav i standarden
 • utarbeide rapport etter INSTA–vurdering.

 

Hvem kan foreta INSTA-vurderingen??

Vurderingen kan gjennomføres av rengjøringspersonalet selv som en sjekk av utført arbeid, når systemet brukes som egensjekk av utført rengjøring i henhold til avtale.

Vurderingen kan også foretas av rengjøringspersonalet og arbeidsleder alene eller i samarbeid med kunden eller den som kunden utpeker.

 

Formål og anvendelseområder

Hensikten med standarden er å beskrive et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvalitet.

Denne standarden beskriver 2 hovedprinsipper; for visuell vurdering og objektive målinger.
For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en blanding av disse.

 

Systemet kan brukes på flere forskjellige måter:

 • Til vurdering av oppnådd rengjøringskvalitet.
 • Til vurdering av belastning og/eller tilsmussingsgrad.
 • Beskrivelse av resultatkrav i forbindelse med anbud, tilbud, bestilling og/eller utføring av en rengjøringstjeneste.
 • Til konstatering av oppnådd kvalitetsnivå i forhold til rengjøringsaktiviteten.
 • Kurset har som formål å hjelpe renholderne til å anvende standarden i sin praktiske hverdag.

Hvordan vurdere behov, gjennomføring og kvalitetssikring av eget arbeid i forhold til de kvalitetskrav som er satt for den respektive enhet.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt