HMS for styremedlemmer.

Kurset leveres også som Individuell kursdag og egner seg også som kurs for mindre gruppe fra samme organisasjon/styre for mer tilpassede diskusjoner og problemstillinger.

Kurset gjennomføres også som «internkurs» i bedriftens lokaler.

Målgruppe: Kurset er utviklet for å styrke kunnskapen hos deg som; enten sitter i styrer eller vil bygge kompetanse for å sitte i styrer, innenfor et lovpålagt område du direkte er ansvarlig for som styremedlem gjennom det overordnede arbeidsgiveransvaret.

Formål: Vi ønsker å styrke din kunnskap om et område som har direkte påvirkning til de operative nivåers evne og mulighet til å gjennomføre og skape de verdier styret har besluttet.

Vi har utviklet et kurs tilpasset deg som anerkjenner behovet for og ønske om mer kunnskap i og rundt et fagområde som du som styredeltager absolutt bør ha kunnskaper om, men som ofte blir satt til side som et «ork»?
Hvilke spørsmål skal man stille til daglig ledere og hvilke kontrollmuligheter har man?. Hva ser man etter? Hva burde du spurt om for å få oversikt og kontroll med dette området. – det er lovpålagt og som styremedlem er du arbeidsgiver etter loves bokstav og dermed direkte ansvarlig for at dette lovområdet er ivaretatt osv…

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 1.8 og 2.1 styrer dette og ifølge § 2.1 skal arbeidsgiver sørge for at bestemmelser gitt i og i medhold av denne lov (AML) blir overholdt.
– vi ønsker at du som styremedlem får en tilpasset opplæring i hva lov, forskrift, myndigheter og tilsyn mener og vil at du skal ha innsyn og kjennskap til - og ikke minst er vi opptatt av at du som leder besitter kunnskap om hvordan du kan manøvrere innenfor lovverket, hvordan dette direkte og indirekte påvirker din bunnlinje, leveransekvalitet, omtale, konkurransekraft osv.

Kursinnhold: HMS for styremedlemmer
• Hva kreves det egentlig av deg som styremedlem?
• Hvordan finner jeg frem i jungelen av lover og forskrifter. – hva gjelder for «meg»?
• Hva kan du som styremedlem kreve og forvente av bedriftens ledere og ansatte?
– fravær, deltagelse, arbeidsmiljø ++
• Hva er internkontroll (egen forskrift) – hvordan går jeg frem. Hva, hvem og hvordan
• Vi er veldig operative og praktiske i vinklingen på kurset
• Dette er temaer og vinklinger vi er opptatt av å belyse under kurset. – en nyttig dag

Kurset er også mye avholdt som internkurs. – tilpasset din virksomhet og de utfordringer din bransje har. Det er absolutt mulig å ha opplæring på én til én-basis som individuell kursdag.

Det vil bli utstedt kursbevis
Det vil bli utstedt kursbevis.

Kurset varer i ca. 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe/te.
Ordinær kurspris kr. 3990,- eks, mva.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt