HMS for ledere

Målgruppe: Daglig leder- nivå.
Passer også meget godt for ledere i stabsfunksjoner.

Formål med kurset:
Sørge for god innføring og opplæring i samsvar med lovens krav for daglig ledere og ledende ansatte. Hvordan arbeide systematisk med HMS i virksomheten. – hva menes egentlig med det?
Drøfte hvordan en god HMS-kultur får en umiddelbar effekt på bedriftens lønnsomhet.
Motivere ledere til å integrere et velfungerende HMS-arbeid i bedriftens forbedrings- og endringsprosesser.
Vi peker på salgsargumentene i HMS – arbeidet og hvordan en bruker dette aktivt i markedsføring og konkurransesituasjoner når oppdrag skal tildeles.

Kontakt oss, så ser vi sammen på hva du og dine har behov for.

Kurset er også mye avholdt som internkurs for ledergrupper og ledersamlinger. – tilpasset din virksomhet og de utfordringer din bransje har.
Det er absolutt mulig å ha opplæring av ledere på én til én-basis som individuell kursdag.

Vi har utviklet et kurs tilpasset ledere som anerkjenner behovet for og ønske om mer kunnskap i og rundt et fagområde som ligger godt innenfor lederrollen, men som ofte blir satt til side som et «ork»?

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3.5 skal arbeidsgiver gjennomgå kurs i HMS. – det blir den enkle tilnærmingen.
– vi ønsker at du som leder får en tilpasset opplæring i hva lov, forskrift, myndigheter og tilsyn mener og vil at du skal ha innsyn og kjennskap til.
– og ikke minst er vi opptatt av at du som ledere besitter kunnskap om hvordan du kan manøvrere innenfor lovverket, hvordan dette direkte og indirekte påvirker din bunnlinje, leveransekvalitet, omtale, konkurransekraft osv.

• Hva kreves det egentlig av deg som leder
• Hvordan finner jeg frem i jungelen av lover og forskrifter. – hva gjelder for «meg»?
• Hva kan du som ledere kreve og forvente av dine ansatte? – fravær, deltagelse, arbeidsmiljø
• Hva er internkontroll (egen forskrift) – hvordan går jeg frem. Hva, hvem og hvordan

Vi er veldig operative og praktiske i vinklingen på kurset.
Dette er temaer og vinklinger vi er opptatt av å belyse under kurset. – en nyttig dag.
Det vil bli utstedt kursbevis

Våre kursholdere og ansatte har variert og solid faglig bakgrunn og med base fra næringslivet og lederutfordringer. Her treffer du som kursdeltager mennesker du trygt kan spørre og diskutere med.

Kurset starter kl. 09.00 og vi avslutter rundt 15.30. Det blir pauser og lunch/bevertning.
Kurspris kr. 3990. – eks. mva.

Kurspris inkluderer lunsj, kaffe/te /drikke.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt