HMS for ansatte

Målgruppe: Kurset er utviklet for å styrke kunnskapen hos dine ansatte på et viktig område som har direkte påvirkning på helse, miljøet, arbeidsmiljøet og bedriftens bunnlinje.

Formål: Vi ønsker å styrke dine ansattes kunnskap om et område som har direkte påvirkning til de operative nivåers evne og mulighet til å gjennomføre og skape de verdier styret har besluttet.Vi har utviklet et kurs tilpasset deg (som leder) som anerkjenner behovet for og ønske om mer kunnskap i og rundt et fagområde som vil ha stor påvirkning på organisasjonens samhandling og virke. – kurset er utviklet med bakgrunn i AML§ 3.2 – arbeidstakers medvirkningsplikt.
Vi bruker tiden på å klargjøre ansvaret arbeidstakere har på å være med å skape en trygg og god arbeidsplass. – i det ligger det mye. Det klargjør også mye rund arbeidsgivers styringsrett og regulatoriske forordninger som er viktige at ansatte har innsikt i.

Arbeidslivets innhold endres og justeres. – og det er viktig at alle parter er informert om sitt ansvar, sine plikter og rettigheter i samhandling.

Det oppstår en annen dynamikk i organisasjonen i etterkant.

Kurset kan meget godt gjennomføres som en intern opplæring og tilpasses da bedriften, organisering, utfordringer osv.

Det utstedes kursbevis.

Fra innholdet; - og vi er noe overordnet på noen områder og mer detaljerte på andre.

Hva er HMS, hva og hvorfor. – litt historie
Hva er internkontroll – hvorfor heter det det og hva er mitt bidrag
Arbeidsmiljøloven. – oppbygging, viktige temaer, hva og hvorfor
Vi ser inn på viktige paragrafer i loven og utdyper disse
Vi ser på arbeidstakers medvirkningsplikt og hva som ligger i det. – og hva dette betyr i praksis.
Roller og funksjoner i arbeidslivet – verneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgiver-rollen, mellomledere osv..

 

Kurset varer 3 timer. – gjerne gjennomført internt som ansattkveld osv.
Åpent kurs starter kl. 0900 – kl. 1200.-
Det serveres frukt/drikke/te/kaffe.

Kurspris (åpent kurs) kr. 1100.- eks. mva.
Internkurs avtales.

 
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt