Grunnkurs for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (2 dager)

Vi har utviklet et grunnkurs tilpasset deg som er valgt til verneombud, valgt til å sitte i arbeidsmiljø-utvalg, jobber med HMS, Internkontroll eller HR, med i prosjektgrupper og gjennom det arbeidet skal lede eller kontrollere andre.

Kurset levers også som én til én- opplæring og egner seg meget vel som internkurs ved flere fra samme bedrift.

Målgruppe: Ledere eller verneombud/ AMU (ArbeidsMiljøUtvalg – deltager eller om du arbeider med HMS på andre måter i din organisasjon.

Formål: Å bidra i å utvikle deg til å bli en ressursperson og samarbeidspartner i din organisasjon innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. – For alle kolleger.
Vi gir deg en praktisk og operativ innføring i hva som kreves av deg, hvilke rettigheter har du, hvordan planlegge, hva, når og hvordan. Hva sier egentlig loven og forskriftene. Hva gjelder for meg i mitt ansvarsområde, maler, skjematikker, diskusjoner og gruppeoppgaver.

Kursinnhold:
• Du får en praktisk og operativ innføring i hva som kreves av deg som verneombud
• Hvilke rettigheter du har, hvordan planlegge, hva, når og hvordan
• Hva sier egentlig loven og forskriftene
• Hva gjelder for meg i mitt ansvarsområde
Du får maler og skjematikker
Det blir gode diskusjoner og gruppeoppgaver

Kurset tar utgangspunkt i at alle bedrifter skal ha verneombud.
Det sies videre at i bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning (jfr.AML § 6-1). – bare husk på hva som skal til for å kunne lage en slik avtale. – det er helt andre krav enn at bedriften «kun» har færre enn 10 ansatte. – er du i tvil, kontakt oss og vi bistår bedriften i prosessen og dokumentasjonen.

Samme med grunnlaget og det å ha Arbeidsmiljøutvalg. – hva skal til? – hvordan?

Arbeidsgivere er pålagt, i h.t. AML, å gi verneombud og deltagere i Arbeidsmiljøutvalg tilstrekkelig opplæring slik at de kan utføre vervet på en forsvarlig måte.
 – et meget godt stykke på veien er vårt grunnkurs. – 2 dager.
Vi går også igjennom hva som menes med tilstrekkelig opplæring, slik at du som kursdeltager vet hva som kreves av deg. – også etter grunnkurset.

Kontakt oss så ser vi sammen på hva du og dine har behov for.

Kurset er utviklet for å dekke lovgivers krav og tilsynets føringer for denne type opplæring.
Ta eventuelt kontakt for spørsmål ved behov for 40 timers kurs samt deltakelse på dette da vi også har tilbud for de bedrifter som ønsker denne formen for opplæring.

Det vil bli utstedt kursbevis.

Våre kursholder har variert og solid faglig og operativ bakgrunn med base fra næringslivet og lederutfordringer. Her treffer du som kursdeltager mennesker du trygt kan spørre og diskutere med.

Kurset går over 2 sammenhengende dager. Vi har sett en positiv utvikling i at leder går på kurset sammen med verneombud og arbeidsmiljøutvalgsmedlemmer.

Kurset starter kl. 09.00 og vi avslutter innen kl. 16.00 begge dagene.
Det blir pauser og lunch/bevertning
Kurspris kr 6990.- eks.mva.


Kurspris inkluderer lunsj, kaffe/te /drikke.

Velkommen til to hyggelige, lærerike og nyttige dager sammen!

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt