Arbeidsrettslige emner

Målgruppe: Ledere, ansatte innenfor HR og personal, tillitsvalgte og andre interesserte.

Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere blir stilt overfor i et arbeidsforhold. Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet.


Kursinnhold:
Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet, herunder spørsmål om ferie.
 

  • Ansettelse – krav til arbeidsavtaler- herunder kunde og konkurrentklausuler
  • Prøvetid
  • Normalarbeidstid og overtid
  • Retten til å bestride sykemeldinger
  • Oppfølging av arbeidstaker, advarsel
  • Varsling, herunder seksuell trakassering
  • Oppsigelse og avskjed
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Ferie og feriepenger
  • Kursform


Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Det vil bli aktiv bruk av lovtekstene.

Særtrykk av de aktuelle lovtekstene vil bli utlevert på kursdagen.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt