Gravid i jobb

                              

Volvat Bedrift AS er et datterselskap til Volvat Medisinskes Senter AS. Volvat Medisinske Senter AS, er et av landets ledende private helseforetak, med medisinske sentre og bedriftshelsetjeneste i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Hamar.


Hør bedriftsjordmor, Merethe Ulveseth, på hennes videoinnslag her!
 

Oppdragstaker skal bidra med bedriftsjordmor-kompetanse hos Ren Fordel sine samarbeidspartnere, gjennom presentasjon av systematikk, veiledning til etablering av retningslinjer for gravide arbeidstakere og trepartsamtaler mellom bedriftsjordmor, leder og gravid arbeidstaker. Bedriftsjordmor skal bidra til at oppgaver og problemstillinger knyttet til graviditet og arbeid løses på best mulig måte.


Oppdragets omfang tilpasses oppdragsgiverens behov til enhver tid og avtales nærmere mellom partene. Det er en gjensidig forståelse om at oppdragsmengden vil variere avhengig av oppdragsgiverens behov. Det avtales og faktureres for de faktiske oppdragene. Av hensyn til GDPR vil det ikke komme leads fra Ren Fordel, men medlemmene vil selv ta direkte kontakt med bedriftsjordmor, Merethe Ulveseth.

 

Hvorfor bør din bedrift ha fokus på gravide i jobb?
 

Fravær hos gravide

Kun 5-10% av de gravide har en medisinsk diagnose som gjør det uforenelig med et aktivt arbeidsliv. Likevel står gravide kvinner i alderen 20 til 40 år, for en tredel av alt meldt sykefravær. Mange antyder at sykefraværet blant gravide er en naturlig følge av svangerskapet og dermed uunngåelig. Med enkle midler og liten tid, viser flere prosjekt i Norge at gravide står 8-14 uker lenger i jobb (Les mer hos idebanken.org). Dette betyr at svært mye av fraværet er tilretteleggingsrelatert og ikke svangerskapsrelatert!


Gravidepolitikk

Bedriftens gravidepolitikk forankres hos ledelsen og besluttes i en partsammensatt gruppe. Beskriver mål og hensikt, samt inneholder retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen. Bedriftsjordmor fra Volvat Bedrift bistår bedriften med dette arbeidet (Kan gjennomføres i digitale møter).


Bedriftens gevinst:

• Tett og trygg oppfølging av gravide medarbeidere

• Lederstøtte og faglige råd fra bedriftsjordmor

• Sykefravær er dyrt. Økt nærvær gir økonomisk gevinst

• Gravid mage på jobb gjør at din bedrift får beholde viktig kompetanse lenger!

• En god oppfølging kan føre til at den ansatte ønsker å komme tilbake til din bedrift etter foreldrepermisjonen

• En god oppfølging gir bedriften et godt omdømme

 

Trepartsamtaler

 Leder, den gravide og bedriftsjordmor møtes i tre forebyggende trepartsamtaler for å risikokartlegge og finne nødvendig tilrettelegging for at den gravide skal ha trygge og meningsfulle dager på jobb (Kan gjennomføres i digitale møter). Leder før lege! Første samtale gjennomføres så tidlig som mulig. Det oppfordres til en politikk der gravid ansatt melder fra til leder før lege. Ved å ta utfordringen med svangerskap og arbeidsliv bort fra legekontoret og ned på arbeidsplassen, kan vi komme tidlig inn for å tilrettelegge i en sårbar fase.


Lovverket

Arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og folketrygdloven regulerer gravides rettigheter i arbeidslivet. Den gravide forplikter seg sammen med leder til å følge opp tilretteleggingen som blir avtalt.

 

Vi har sammen med bedriftene, god erfaring med digital gjennomføring av trepartsamtalene. Man sparer reise og tid, og får et effektivt samarbeid uavhengig av geografi

 

Kontakt oss:

Merethe Smørholm Ulveseth

Bedriftsjordmor Volvat Bedrift

Laguneveien 9, 5239 Rådal

Mob: 975 22 514 Tlf: 55 11 20 46

https://www.volvat.no/bedrift/

E-post: merethe.ulveseth@volvat.no

 

MEDLEMSFORDELER:
 

Medlemmer / kunder av Ren Fordel får tilgang til standardisert/anbefalt retningslinje for oppfølging av gravide uten kostnad. Dette inkluderer detaljert oversikt over «hvem gjør hva» i fordeling av oppgaver mellom leder, den gravide og bedriftsjordmor med tidslinje samt egen skriftlig veileder for leder.

 

Oppstart / Rådgiving

Obligatorisk rådgiving / ledermøter ved oppstart faktureres i en pakke på 3 timer (inkluderer lederveiledning og presentasjon til ansatte) til 30% rabatt.

 

Normalpris: 4800,-

Ren Fordel: 3360,-

 

Rådgiving / oppfølging

Trepartsamtaler : 1250,- per time.

 

*For hver trepartsamtale med gravide, faktureres 2-to- timer som inkluderer forberedelser, evt føring av individuell oppfølgingsplan og lovpålagt journalføring.

 

Annen rådgiving/støttesamtale og søknad om svangerskapspenger:

Timepris: 1200,- (Fullpris 1600,-)  

 

KURS (Medlemsfordel 30% rabatt)

Skreddersydde kurs for gravide ansatte med aktuelle tema som:

 • Forebygging av bekkenrelaterte plager
 • Eksponeringer på arbeidsplassen
 • Normale plager i svangerskapet.

* Pris etter avtale

 

Andre Fordeler

Medlemsbedrifter får 30% rabatt på Volvatmedlemskap til sine ansatte. Må opprettes av den enkelte ansatte.

 

 Som Volvat-medlem får du:

 • Tilgang til Helsetelefonen 02401 hele døgnet hele året både fra
 • Norge og utlandet.
 • Prioritert tilgang til alle medisinske tjenester
 • Valgfri påminnelse til årlig helsekontroll
 • 20 % rabatt på alle tjenester (opptil 1000,- pr. tjeneste)
 • Invitasjoner til temakvelder, gode tilbud og de siste nyheter(nyhetsbrev).
 • Barn under 20 år kan registreres gratis i foreldrenes medlemskap
 • Fordelspris for ektefelle/samboer, kr 590,-
 • Gratis fornyelse av resept
 • E-helse/Videokonsultasjon

 

* Informasjon med egen kode vil bli ustedt fra Volvat

 

 

Taushetsplikt:

Ingen av partene skal på noen måte videreføre informasjon som er undergitt taushetsplikt i forbindelse med oppdraget. Bedriftsjordmor kan imidlertid internt diskutere faglige forhold som angår de aktuelle problemstillingene hos oppdragsgivers kunder.

 

 

Les mer om medlem her : https://www.volvat.no/medlem/

 

Her kan man melde seg inn: https://medlem.volvat.no/medlemskap

 

Les mer om Volvat Bedrift : https://www.volvat.no/bedrift/

 

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt