Prosjekteringsverktøy

Sota Planning Tool er et planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for store, mellomstore og små renholdsbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, samt andre aktører innen renhold.

Produsent av verktøy: Sotadata

Sota Planning Tool er utviklet for at renholdsentreprenører hurtig og sikkert skal kunne registrere og kalkulere tid og pris på renhold, for potensielle eller eksisterende kunder, presentert på en profesjonell og konkurransedyktig måte.


Verktøyet beregner alle generelle oppdragstyper, metoder, faste og variable kostnader, og kan dessuten enkelt tilpasses spesielle lokale forhold.
 

  • Daglig fast renhold
  • Frekvensrenhold
  • Behovsbasert renhold
  • Annet daglig arbeid
  • Periodisk arbeid
  • Gulvvedlikehold
  • Vinduspuss


Sota Planning Tool Standard

Sota Planning Tool kan skreddersys den enkelte renholdsentreprenørs egne nøkkeltall og rutiner og sikret med de beste tilgjengelige sikkerhetssystemer. Det lagrer kundekalkylene i egne filer, og kan kjøres lokalt (på egen stasjonær PC / bærbar PC), sentralt (på dedikert server) eller som tynnklient. Rapporter kan skrives ut eller lagres i flere aktuelle formater og enkelt sendes som E-post. Verktøyet gir deg også muligheten til å aksessere Google Maps på en enkel måte. Du taster kun inn adresse og sted og Google Maps henter opp kartverket for den aktuelle adressen. Kartet kan så kopieres til klippebordet for så å limes inn i Word eller andre programmer.
 

Sota Planning Tool Professional

Sota Planning Tool Professional består av de samme elementene som standard systemet men har i tillegg et vektorbasert tegnesystem.


Dette er spesialdesignet for at man raskt og effektivt skal kunne tegne rom i en hel etasje med alle nødvendige attributter slik som romnr., romtype, renholdsfrekvens, tilsynsfrekvens, gulvbelegg og gulvmetode. Tegnesystemet beregner også automatisk, ut i fra en angitt skalering, arealet for hvert enkelt rom.


Alle rom får også en bestemt farge angitt av de enkelte renholds- og tilsynsfrekvenser.


Etter at man har tegnet hele etasjen, kan man så enkelt overføre alle disse dataene til selve kalkulasjonsprogrammet.


Man kan tegne rom som enten er kvadratiske eller som har form som et polygon, dvs. mange sider og vinkler. Man kan dessuten tegne inn tekstbokser med info-opplysninger, polylinjer, ellipser, polybezierkurver, linjer og linjaler av forskjellige typer. På alle objekter kan man sette tekst og farger samt rotere ethvert objekt slik man ønsker. Man kan dessuten låse objekter til hverandre eller til et angitt rutenett.


Til Sota Planning Tool Professional hører det også med en del ferdigutviklede biblioteker med ferdigtegnede objekter som fritt kan skaleres i selve tegnesystemet. Pr. i dag har vi biblioteker for diverse type dører, trapper, heiser og et diversebibliotek med toalett og dusj.


I tilegg til de nevnte fasiliteter kan man også med et par tastetrykk få tegningen til å vise forskjellig type informasjon. Standard visning er rom med tilhørende romnr. og romtekst i tillegg til en farge definert av renholds- og tilsynsfrekvens. Man kan også vise gulvbelegg og gulvmetode med farger relatert til gulvbeleggstype. Dessuten kan man vise renholds- og tilsynsfrekvens, samt andre kombinasjoner. Alle disse visningsformer kan skrives ut som rapporter med tilhørende forhåndsvisning.


Tegningene lagres normalt sammen med kalkyledataene, men kan også lagres som egne tegnefiler som senere kan hentes opp og endres etter fritt ønske.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt