Kalkyle-verktøy

Renholdskalkylen er Sota Data AS sitt nye alt-i-ett planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter, kommuner og andre aktører innen renhold.

Produsent av verktøy: Sotadata


Det er en oppfatning i markedet at renholdsplanlegging både er vanskelig og krever kostbare systemer. Idéen bak Renholdskalkylen var å skape et paradigmeskifte rundt denne misoppfatningen. For å lykkes med bruken av Renholdskalkylen, kreves minimalt med forkunnskaper og ingen dybdekompetanse på verken ytelser, nøkkeltall, bygningstegninger i ulike formater eller andre begreper som tradisjonelt sett benyttes i renholdsbransjen.


Renholdskalkylen er det mest brukervennlige verktøyet for renholdsplanlegging. Renholdskalkylen er et alt-i-ett planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for alle som leverer renholdstjenester.


Renholdskalkylen er utviklet for at renholdsentreprenører hurtig og sikkert skal kunne registrere og kalkulere tid og pris på renhold, for potensielle eller eksisterende kunder, presentert på en profesjonell og konkurransedyktig måte.
 

Renholdskalkylen beregner alle generelle oppdragstyper, metoder, faste og variable kostnader.


Renholdstyper

 • Daglig fast renhold
 • Frekvensrenhold
 • Behovsbasert renhold
 • Insta800 relatert renhold
 • Annet daglig arbeid
 • Periodisk arbeid
 • Gulvvedlikehold
 • Vinduspuss


Lønnskostnader

 • Lønnsskjema
 • Annet daglig arbeid
 • Periodisk arbeid
 • Gulvvedlikehold
 • Vinduspuss
 • Annet spes. tillegg


Valgfritt tegnesystem:

 • Vektorbasert tegnesystem
 • Tegne rom med alle attributter slik som: Romnr, Romtype, Renholdsfrekvens, Tilsynsfrekvens, Gulvbelegg, Gulvmetode.
 • Automatisk arealberegning for hele tegning ut i fra ett romareal eller ett linjestykke.
 • Egne fargekoder ut i fra renholds- og tilsynsfrekvenser.
 • Mange ferdigutviklede biblioteker for dører, trapper, heiser, toaletter osv.
 • Diverse visningsformer for frekvenser, gulvbelegg, M2 romnummer, og kombinasjoner av disse.
 • Oppdaterer automatisk kalkulert renholdstid og tilsynstid ved hver romregistrering.
 • Man kan koble til og fra rom etter behov.Man kan overstyre kalkulert areal.


Faciliteter

 • Enkel og rask registrering av rom og tidsbasert arbeid
 • Beregner tid og ytelse på alle nivåer (bygg, etasje og rom)
 • Viser kontinuerlig fordelt tid pr. uke under hele registreringen
 • Enkel kopiering av rom, etasjer og bygg
 • Kopiering mellom to kalkyler
 • Masseendring av alle aktuelle romkategorier i en operasjon for hele kunden, et helt bygg eller en hel etasje
 • Omfattende pris og kostnadskalkyle
 • Tildeling av renholdsposter/områder
 • Separate pris og kostnadskalkyler (flere kunder pr. kalkyle)
 • Omfattende rapportering
 • Oversikter og tabeller


Renholdsplan og priskalkyle:

 • Rask utarbeidelse og oversiktlige renholdsplaner
 • Standard pris og kostnadskalkyle
  (en kunde pr. kalkyle)


Faste kostnader:

 • Maskiner og utstyr
 • Andre spes. kostnader
 • Priskalkyle


Oversikter:

 • Kostnadskalkyle
 • Timeverk
 • Enhetspriser
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt