Som medlem av Ren Fordel får du benytte deg av en rekke fordeler. Medlemmene våre representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hva hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd. For et utvalg av hvilke fordeler vi leverer, se under.

Medlemsartikler

Medlemskap i Ren Fordel gir automatisk tilgang til våre medlemsartikler. Dette er artikler skrevet til bransjen rundt aktuelle temaer, utviklinger eller lignende, med gjesteskribenter fra våre partnere som Advokatfellesskapet Lovende og Susanne Balslev Nielsen, Strategisk FM-rådgiver, Ph.D og siv. ing. NIRAS, DK. Nye artikler publiseres jevnlig til våre medlemmer hver måned.

Mer om Medlemsartikler

Forsikring og pensjon

Forsikrings- og pensjonsavtaler er en kostbar, men nødvendig utgift for de fleste organisasjoner. Som medlem av Ren Fordel kan vi tilby deg meget gunstige, spesialtilpassede avtaler via vår forsikringspartner, CR Forsikringsmegling. Med optimale priser og betingelser vil dere dra stor nytte av et medlemskap i Ren Fordel.

Mer om Forsikring og pensjon

Advokatbistand

Som medlem av Ren Fordel får du nytte av et nært partnerskap med Advokatfelleskapet Lovende. Advokatfelleskapet Lovende har til sammen 40 års erfaring og tilbyr våre medlemmer bistand innen arbeidsrett, strafferett, personvern, kontraktsrett og mye mer.

Mer om Advokatbistand

Grafisk og trykk

Lindseth Reklame AS ble etablert i 1982 av reklamemannen og tegneren Svein Roar Lindseth. I over trettifem år har byrået vært en sentral kommunikasjonspartner i Midt-Norge. I løpet av disse årene har de vokst med alle faser av bransjens utviklingstrinn; fra klipp og lim, med håndverksmessige metoder, til dagens digitale og nettbaserte medieverden.

Mer om Grafisk og trykk

Digitale verktøy

Gode verktøy er noe som gjør nesten enhver jobb enklere. Som et medlem i Ren Fordel får du tilgang til gunstige avtaler på en rekke digitale verktøy som prosjekteringsverktøy, Intranett, CRM-system og mer. Vi samarbeider tett med våre partnere for å levere de verktøyene du trenger.

Mer om Digitale verktøy

NS-INSTA 800 Sertifisering

Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Bli sertifisert etter NS-INSTA 800 og vis til dokumentert kompetanse innen rengjøring.Vi og våre sammarbeidspartnere hjelper deg som medlem til å bli sertifisert!

Mer om NS-INSTA 800 Sertifisering

Medlemsbutikk

Vi har jobbet i lang tid for å opparbeide oss en flott portefølje med leverandører for våre medlemmer. Disse leverandørene gir deg som medlem gode avtaler, rabatter og betingelser. Dette kan være alt fra renholdsmaskiner, utstyr, rekvisita, kjemi og miljøvennlige løsninger innen renhold.

Mer om Medlemsbutikk

Kurs og arrangementer

Vi i Ren Fordel har utviklet en lang rekke kurs som du som medlem vil kunne dra nytte av. Noen av kursene våre er blant annet teamlederkurs, kurs i smittevern, INSTA-800 og prosjekteringskurs. Samtidig avholder vi også bransjesamlinger og andre arrangementer for våre medlemmer.

Mer om Kurs og arrangementer