Som medlem av Ren Fordel får du benytte deg av en rekke fordeler. Medlemmene våre representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hva hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd. For et utvalg av hvilke fordeler vi leverer, se under.

Samfunnsansvar

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

Mer om Samfunnsansvar

Rammevilkår

Ren Fordel skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme, slik at de kan oppfylle sine samfunnsmessige oppgaver og sikre økonomisk vekst og velstandsutvikling innenfor en bærekraftig ramme. Ren Fordel skal som bransjens talerør jobbe for å påvirke prioriteringer og skape bedre rammevilkår for bransjen.

Mer om Rammevilkår

Sertifiserings- og godkjennings ordninger

Styrk din nåværende markedsposisjon – åpne nye markeder og sikre fremtidige muligheter gjennom dokumentert kunnskap, egenskap og organisatorisk skikkelighet. Det å ta steget fra å være en reagerende organisasjon til en fremgangsrik organisasjon...

Mer om Sertifiserings- og godkjennings ordninger

Ren Fordel Akademiet

Tar ytterligere grep om det å styrke medlemsfordeler – med det beste av de beste. Det å ha en god arena for læring og behovstilpasset bistand på alle nivåer – ett sted der det er enkelt å kontakte, få læring og utvikling tilpasset hverdagens utfordringer og der læring og trening tilpasset behovet. – din hverdag.

Mer om Ren Fordel Akademiet

Forsikring og pensjon

Forsikrings- og pensjonsavtaler er en kostbar, men nødvendig utgift for de fleste organisasjoner. Som medlem av Ren Fordel kan vi tilby deg meget gunstige, spesialtilpassede avtaler via vår forsikringspartner, CR Forsikringsmegling. Med optimale priser og betingelser vil dere dra stor nytte av et medlemskap i Ren Fordel.

Mer om Forsikring og pensjon

Advokatbistand

Som medlem av Ren Fordel får du nytte av et nært partnerskap med Advokatfelleskapet Lovende. Advokatfelleskapet Lovende har til sammen 40 års erfaring og tilbyr våre medlemmer bistand innen arbeidsrett, strafferett, personvern, kontraktsrett og mye mer.

Mer om Advokatbistand

Miljøansvar

Som en ansvarlig nærings- og interesseorganisasjon har Ren Fordel knyttet samarbeid med Grønt Punkt Norge, hvor partene i fellesskap tilbyr bistand og kompetanse til Ren Fordel' medlemsbedrifter. Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Mer om Miljøansvar

HMS

Som medlem av Ren Fordel får du tilgjengeliggjort kunnskapsleverandører som kan bistå din virksomhet med å etablere og iverksette HMS og internkontroll, samt kvalitetssystemer. Systemer tilpasset gjennom revisjon, rapport på avvik, risikovurderinger og analyser, handlings- og tiltaksplaner i takt med budsjett, implementert i organisasjonen, drift, mm.

Mer om HMS

Gravid i jobb

Hvorfor bør din bedrift ha fokus på gravide i jobb? 5-10 % av gravide har komplikasjoner i svangerskapet som ikke er forenelig med aktivt yrkesliv. Likevel står gravide i dag for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner mellom 20-39 år. Mye av fraværet er ofte ikke svangerskapsrelatert, men tilretteleggingsrelatert!

Mer om Gravid i jobb

Bedriftshelsetjeneste

HMS Bedriften tilbyr godkjent bedriftshelsetjeneste til medlemmer av Ren Fordel.  HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. HMS Bedriften har i dag 576 kunder og 134 av disse er renholds- og eiendomsservicebedrifter.

Mer om Bedriftshelsetjeneste

Digitale verktøy

Gode verktøy er noe som gjør nesten enhver jobb enklere. Som et medlem i Ren Fordel får du tilgang til gunstige avtaler på en rekke digitale verktøy som prosjekteringsverktøy, Intranett, CRM-system og mer. Vi samarbeider tett med våre partnere for å levere de verktøyene du trenger.

Mer om Digitale verktøy

Kurs og arrangementer

Vi i Ren Fordel har utviklet en lang rekke kurs som du som medlem vil kunne dra nytte av. Noen av kursene våre er blant annet teamlederkurs, kurs i smittevern, INSTA-800 og prosjekteringskurs. Samtidig avholder vi også bransjesamlinger og andre arrangementer for våre medlemmer.

Mer om Kurs og arrangementer

Nettverk

Hvem deltager: Nettverket er for alle som ønsker mere viten om aktuelle fagtemaer som nettverkene settes opp med. Motivasjonen kan være at du gjerne vil dyktiggjøre deg for f.eks. å utvikle din forretning ved bedre å forstå dine kunder, utvikle dine medarbeidere eller bli en bedre oppdragsgiver.

Mer om Nettverk

Medlemsbutikk

Vi har jobbet i lang tid for å opparbeide oss en flott portefølje med leverandører for våre medlemmer. Disse leverandørene gir deg som medlem gode avtaler, rabatter og betingelser. Dette kan være alt fra renholdsmaskiner, utstyr, rekvisita, kjemi og miljøvennlige løsninger innen renhold.

Mer om Medlemsbutikk

Fagartikler

Medlemskap i Ren Fordel gir automatisk tilgang til våre medlemsartikler. Dette er artikler skrevet til bransjen rundt aktuelle temaer, utviklinger eller lignende, med gjesteskribenter fra våre partnere som Advokatfellesskapet Lovende og Susanne Balslev Nielsen, Strategisk FM-rådgiver, Ph.D og siv. ing. NIRAS, DK. Nye artikler publiseres jevnlig til våre medlemmer hver måned.

Mer om Fagartikler

Nyhetsbrev

Gjennom nyhetsbrev formidler Ren Fordel viktig informasjon om faglige oppdateringer og gunstige tilbud minimum en gang pr. mnd. til sine medlemmer og andre interesserte. Her gis viktige oppdateringer innen fagtema, lovverk, tilbud om kurs og kommende arrangementer i regi Ren Fordel - og andre viktige arrangementer i bransjen.

Mer om Nyhetsbrev

Home

Ren Fordel Ren Fordel is a stakeholder organisation with cleaning, facility management and corporate social responsibility in focus. Being a member, should be a "pure befit" for businesses in the cleaning and facility service industry. Despite the size of your company. We guarantee you and your business favourable insurance offers, courses (HSE), digital tools, legal assistance and FM supervision. At the same time, we have negotiated good prices from a number of top suppliers in the cleaning industry. Ren Fordel was founded in 2018 and together with dedicated partners we are developing this new community of professionals. Welcome! Please contact us: Chairman of the board

Mer om Home