Trygg desinfisering av rom og utstyr

Unngå smitte hos mennesker og dyr ved hjelp av desinfiserings-robot. Decon-X' teknologi er forskningsbasert og utviklet og produsert i Norge. Roboten genererer tørr tåke fra hydrogenperoksid og brukes både forebyggende og ved utbrudd. Tåken fyller rommet og fjerner 99,9999% av alle bakterier, virus og sporer fra inventar og teknisk utstyr.

Lett å bruke

  1. Plassér roboten i rommet som ønskes desinfisert.
  2. Trykk på knappen, og forlat rommet.
  3. Rapport sendes automatisk.

Med roboten fra Decon-X får alle som jobber med desinfisering en enklere hverdag.

Internet of Things - IoT

Sensorer registrerer prosessen og sikrer at desinfiseringen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad. All prosess-dokumentasjon genereres i en rapport som automatisk sendes til bruker av roboten på sms/e-post.

Skånsom

Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr. Decon-X roboten kan brukes over alt. Deres kunder desinfiserer områder på veterinærklinikker, treningsrom, helse-institusjoner, storkjøkken og i produksjonslokaler for mat.

«Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.» - Statens Legemiddelverk