Lavendel Hygiene

Lavendel Hygiene AS leverer spennende og effektive hygieneløsninger for forskjellige miljøer og markeder i Norden, både direkte og via våre forhandlere/samarbeidspartnere.

Vi leverer effektive hygieneløsninger …
… til forskjellige miljøer og markeder i Norden
 

Dette gjelder helt fra varemottak og veien via sluser til lager, produksjonsavdelinger, pakkeavdelinger, behandlingsrom, laboratorier, eller andre rom/lokaler.


Lavendel Hygiene AS leverer spennende og effektive hygieneløsninger for forskjellige miljøer og markeder i Norden, både direkte og via våre forhandlere/samarbeidspartnere.


Hvordan redusere smittepresset daglig
 

Renholdet

Renhold og desinfeksjon er en milliardindustri i Norge, og det med god grunn. Uten at det blir gjort grundig rent og desinfisert er det vanskelig å produsere og fremstille trygg mat. Det stilles derfor strenge krav til både leverandører av kjemi, hygieneløsninger, konsulenter og ikke minst bedriftene selv.
 

Utfordringer og hva bør man tenke på

Etter endt renhold og desinfeksjon starter ofte smittepresset på alle flater umiddelbart, både fra aerosoler etter bruk av vann, luft og andre kilder. Når produksjonen starter øker dette smittepresset. Det kommer ofte fra personer og utstyr som kommer inn i produksjonslokalene, samt emballasje og produkter. Mye vann i lokalene øker også risikoen for Listeria M. Dette, og andre faktorer fører til at risikoen for smitte øker.


Det er flere forhold man bør ta stilling til, her er noen nevnt:


Hvor bra fungere slusene inn til ren sone? Er de ansatte opplært til riktig håndhygiene og er de rett kledd? Fungerer slusene for innførsel av råvarer og emballasje? Er det tilgang til hånddesinfisering og skifte av hansker der det er krav til det?


Hvis det gjøres rent i løpet av dagen, f.eks. mellom ulike produkttyper, fungerer renholdsutstyret? Brukes det riktig kjemi og dosering? Er kjemien allergenfri? Bidrar kjemien til mindre biofilm? Utføres renholdet og desinfeksjonen optimalt? Brukes det unødvendig mye vann og for høy temperatur på vannet? Hvem lærer opp og følger opp renholdspersonalet?


Føres det tilstrekkelig kontroll for å kunne vite at renholdet fungerer? Tas det jevnlig produkt -og miljøtester? Er kjemien allergenfri?


Dårlig håndhygiene øker f.eks. risikoen for e-colismitte
 

Forslag til metoder og løsninger

Det er en selvfølge at skal man få full utnyttelse av desinfeksjonen så må renholdet og kjemien man bruker til det fungere. Det oppleves ofte at ATP-målingene er ok, men at miljøprøver av samme overflater viser for høye totalkimtall. Biofilm kan være en årsak til dette.


Ved å gjøre rent regelmessig med enzymbaserte kjemier vil man i betydelig grad redusere biofilm på åpne flater. Enzymprodukter løsner fett, blod og proteiner fra flatene på en helt annen måte enn alkaliske og sure produkter kan gjøre. De åpner og også og fjerner biofilm meget effektivt. Dermed får desinfeksjonen optimale arbeidsvilkår; den dreper bakterier. Desinfeksjon velges etter hva som er behov.


Flere fordeler med enzymprodukter: man slipper i all hovedsak grov/forskylling, og sparer dermed mye vann, og ikke minst tid, i tillegg til at det blir renere. Enzymproduktene er ofte pH-nøytrale og korroderer praktisk talt ikke på noen flater og er betydelig mindre skadelig for personer og miljøet.


Vi anbefaler i tillegg en ukentlig ‘dobbel-des.’ ved at man bruker røykdesinfeksjon f.eks. ved ukeslutt (der det er mulig). Røykdesinfeksjon er tørt, trygt, enkelt, ikke-korroderende, giftfri, kommer til overalt og er svært effektiv både mot mugg og bakterier.


Tabellen viser effekten på utvalgte sopp/mugg og bakterietyper:


Hvordan vet man at renholdet fungerer fra dag til dag? Den enkleste måten å kontrollere renholdet er å bruke en ATP-måler fra 3M. En enkel og pålitelig måte, og man får svar på 10 sekunder. Det følger med et program som lar ATP-måleren kommunisere med en PC, hvor resultatene legges rett inn i testplanen. Enklere og mer oversiktlig blir det ikke.

Hva med produktprøver og miljøprøver? 3M’s MDS-systemer lar deg finne og detektere f.eks. Listeria M. fra produkter innen 24 timer og Petrifilmen lar deg finne ut av mugg/gjær og totalkimnivåer fra flater innen 24 timer. Raskt og pålitelig. Alle 3M’s produkter leveres selvsagt med alle valideringer og sertifikater oppdaterte.


3M’ Petrifilmer kan f.eks. brukes til miljøprøver fra alle typer overflater. Det finnes filmer for totalkim, mugg og gjær, melkesyrebakterier, coliforme og e-coli, Listeria, etc. Enkelt og pålitelig.


Praktiske og riktige sluser bidrar også til redusert smittepress. Bakterier kan komme inn i rene soner via sko, hjul og urent utstyr og urene hender.


Håndhygiene: det er selvfølgelig veldig viktig at de som skal inn i rene soner er nøye med håndhygienen (personlig hygiene ellers også). Egnede produkter bør derfor alltid være etterfylt og tilgjengelig, også ute i de forskjellige sonene/avdelingene, etter behov. Benyttes hansker bør også de skylles og desinfiseres regelmessig, og byttes hvis de går i stykker.


Riktig bekledning ellers tilpasses type produksjon.


En sko/støvlevasker eller Dycem antibakterielle hygienematter reduserer muligheten for at smuss og smitte fra sko kommer inn i rene soner. Disse bør vedlikeholdes etter leverandørens anvisning. Dycemmattene kan også brukes i andre områder: alle ‘gråsoner’, varemottak, kjøresoner for traller, vogner, trucker, etc.
 

Andre produkter og løsninger som kan være aktuelle er:
 

 1. Coating og rengjøring med de innovative produktene og konseptene fra ACT.Global. Med denne spesialcoatingen vil man kunne ha en desinfiserende overflate 24/7, også i løpet av produksjonen.
 2. Ozonbehandling av både vann og overflater, med utstyr fra Sterisafe.
 3. UVC-behandling av vann, luft og overflater. F.eks. UV-tuneller som desinfiserer produkter før pakking. Reduserer betydelig smittepresset og holder eller øker holdbarhetstiden.


Det kan selvfølgelig være andre forhold som spiller inn som ikke er nevnt her. Det er f.eks. forskjell på hvordan dette utføres i et bakeri og et fiskeslakteri. Svært få lokaler er like, og metoder/utstyr og frekvenser må tilpasses lokalt. Hygienekursene for de ansatte må på samme måte tilpasses type produksjon, selv om prinsippene er de samme.


Renholdsplaner, prøve/testplaner, HACCP, o.l. utarbeides også etter behov og krav.


Vi ønsker å være en leverandør som gjenspeiler det våre leverandører står for:
 

 • Ærlighet
 • Orden
 • Pålitelighet
 • Kunnskapsformidlere
 • Løsningsfokusert
 • Produktkvalitet
 • Initiativtakere
 • Miljøbevisste


Som et ledd i dette jobber vi nå (medio/2019) med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.


Vi håper vi sammen kan jobbe for å redusere smittepresset – daglig – også hos dere!

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt