Skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll er viktig for å unngå at skadedyr blir opphav til helseproblemer eller at de ødelegger gjenstander. Samtidig må skadedyrkontroll utføres på en måte som ikke skader helse og miljø. Skadedyrveilederen gir informasjon om hvordan skadedyr kan kontrolleres.


Foto: istockphoto.com

 

For å kunne vurdere om kontrolltiltak skal settes i verk, må man først identifisere dyrene man finner.

Skadedyrkontroll, som omfatter både forebygging og bekjempelse av skadedyr, er en viktig samfunnsoppgave. Skadedyr kan ødelegge gjenstander og næringsmidler, spre smitte samt gi fysiske og psykiske plager. Rammene for skadedyrkontroll gis av skadedyrforskriften og annet regelverk, og man skal velge effektive metoder som gir minst mulig risiko for helse- og miljøskade.

Ervervsmessig skadedyrbekjempelse kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere, dvs. personer som har bestått et to ukers kurs på Folkehelseinstituttet og fått godkjent praksis. Privatpersoner kan selv bekjempe skadedyr på egen eiendom. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at skadedyrbekjempelser gjennomføres på lovlig vis.
 

Bekjempelse av skadedyr

En vanlig tanke når du hører ordet “skadedyrbekjempelse” er at noen har ett problem, dette må vi løse. Men i realiteten burde egentlig dette ordet vært byttet ut med “skadedyr beskyttelse” eller “forebygging mot skadedyr” - for det er dette som er den viktigste jobben vi gjør. Så skjer det selvfølgelig at noen får problemer likevel, og da kobler vi på bekjempelsen og slår ned angrepet av f.eks rotter/kakerlakker/veggedyr så raskt vi overhodet klarer. Men den viktigste delen av jobben vår blir gjort i det forebyggende arbeidet. 

Skadedyr kan bekjempes med ulike metoder. En kombinasjon av flere tiltak gjennom det som kalles integrert skadedyrkontroll, er å anbefale. Ofte kan skadedyr bekjempes uten bruk av gift. Giftfri bekjempelse er mindre skadelig for både helse og miljø og skal derfor etterstrebes. Når man har identifisert et skadedyr og bestemt seg for å bekjempe dette, må det vurderes i hvilken grad skadedyret skal kontrolleres, hvilke bekjempelsesmetoder som skal benyttes og om man skal bekjempe selv eller få profesjonell hjelp fra et skadedyrfirma. Under gis gode råd om dette.


Foto: istockphoto.com

Skadedyr kan bekjempes med ulike metoder. En kombinasjon av flere tiltak gjennom det som kalles integrert skadedyrkontroll, er å anbefale. Ved å kombinere ulike metoder kan man unngå eller minimere bruken av gift. Illustrasjon: www.istockphoto.com

Mange snakker om at de trenger åtekasser rundt huset for å trygge eiendom, og dette er som utgangspunkt en god tanke. Men brukes kassene feil, så blir aldri resultatet bra uansett.
Det viktigste vi gjør når vi går runder hos kundene våre er;

  1. Snakke med kontaktperson
  2. Være årvåken og sjekke området etter spor av aktivitet
  3. Se etter svakheter på bygget, for å se at bygget er sikret mot skadedyr
  4. Kontrollere åtestasjonene våre for å få en situasjonsrapport fra de
Grunnen for at de tradisjonelle kassene her står på 4de plass, er at de gir oss et overblikk over hva som har skjedd akkurat her siden sist - men det er store arealer som ikke har slike kasser, og jobben vår går også ut på at vi kartlegger de stedene og utfører eventuelle tiltak her. Det være seg å montere flere stasjoner dersom det er riktig, tipse kunde om sikringstiltak eller annet.
 

Skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler

Problemstillinger rundt skadedyr i barnehager og skoler kan minimeres eller fjernes ved å innarbeide gode tiltak i både utforming og daglig drift. I barnehager og skoler stiller det ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelser. Barn tilbringer mye tid der, og de er mer sårbare ved eksponering for kjemiske bekjempelsesmidler (pesticider) enn voksne. Norsk lovverk sier at ved skadedyrbekjempelse skal giftfrie metoder prioriteres og eventuelt pesticider minimeres. Bekjempelse skal utføres slik at den er mest mulig helse- og miljøvennlig for barn, ansatte og omgivelsene, og inn her trer ...

 

Regelverk

Det er særlig to forskrifter som setter de overordnede rammene for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres i barnehager og skoler. Disse er Forskrift om skadedyrbekjempelse, som er hjemlet i Smittevernloven og Folkehelseloven, og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som er hjemlet i Folkehelseloven. Under fremheves noen viktige punkter i forskriftene. Mer detaljert informasjon om forskriftene gis i vedlegget Sentralt regelverk for skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler.


Vurder flere skadedyrfirmaer

Dersom du kommer fram til at du har et skadedyrproblem må du vurdere om du kan løse det selv eller få hjelp av et skadedyrfirma. Trenger du hjelp er det viktig å velge et firma som leverer en best mulig tjeneste.
 

Som kunde påvirker du hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres gjennom dialog med firmaet du vurderer å bruke. Et firma vil kunne gi deg råd om gjennomføring, men forskjellige firmaer vil ofte komme med ulike forslag til løsninger. Det er derfor lurt å innhente tilbud fra flere firmaer slik man for eksempel gjør ved anskaffelse av en håndverker.
 

Ved sammenligning av ulike tilbud er det viktig å vurdere mer enn prisen. Billigst er ofte ikke best, og man bør ikke akseptere bekjempelsesmetoder man er ukomfortabel med. Man skal velge den metoden som er effektiv og tar mest mulig hensyn til helse og miljø (Substitusjonsprinsippet - Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-2).

De fleste bekjempelser kan og skal derfor gjennomføres uten bruk av pesticider som kan være skadelig for mennesker og kjæledyr. Ofte benytter man da kombinasjoner av flere metoder i det som kalles integrert skadedyrkontroll. Dersom man må bruke pesticider, skal det minst skadelige midlet benyttes i så liten mengde som mulig.

Be firmaet om referanser, og spør gjerne naboer, venner og bekjente om de har noen erfaringer med skadedyrfirmaer. Kanskje kan de anbefale deg et firma som de mener har gjort en god jobb.

 

Om Skadedyrveilederen

Skadedyrveilederen gir informasjon om hvordan skadedyr kan kontrolleres, og for mer informasjon se FHI -Folkehelseinstuttet

Vi setter pris på at du kontakter oss, og du når oss på
Sentralbord: 98 90 12 12

- eller send oss en e-post til: post@renfordel.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt