Samfunnsansvar

Gjennom vårt nye samarbeid med Fjordkraft og vår nye sertifisering vil vi endelig kunne sette vårt mål om å bidra til bærekraft endelig komme til live. I 2018 ble Fjordkraft, som første norske selskap, tildelt FN-prisen Lighthouse activity, for sitt Klimanjaro-initiativ. Her skal vi eskalere dette som organisasjon. Vi har startet ett omfattende samarbeid, som vi kunne bre seg i hele Norge via våre medlemmer, vår sertifisering og vårt program.
Våre medlemmer vil kunne gjennom sertifiseringen kunne registrere sine klimakvoter gratis inn i klimahubben. Dette vil kunne bidra til en bevissthet og til store potensielle resultater.


Ren Fordel setter fokus på Bærekraftsmål nr.12

 

Det ble ved besluttet ved generalforsamling 2019 at Ren Fordel skal sette fokus på Bærekraftsmål nr.12.


Ren Fordel skal bidra til at deres medlemmer og bransjeområdet for informasjon og kunnskap om hvilke tiltak den enkelte virksomhet kan sette inn for å produsere og levere sine tjenester innenfor Bærekraftsmål nr. 12.


Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.


Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.


I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig - hver enkelt forbruker har et ansvar som innebærer behovet for endring i livsstil.


Vi har alle et ansvar for å ta vare på miljøet.
Ren Fordel vil i den sammenheng bidra til at medlemsbedriftene i Ren Fordel gjør seg kjent med bl.a. bærekraftsmål nr. 12 - med sterk relevans til bransjeområdet renhold og eiendomsservice. 

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt