Norsk facility management nettverk

Formål og vision:


Ambisjonen er å skape et Norsk FM nettverk, som sikrer at Ren Fordels medlemmer og andre interesserte er velinformert om FM - nasjonalt og internasjonalt.


De første møtene i nettverket starter i 2020 og visjonen er et nettverk med 10-20 personer fra forskjellige virksomheter, som møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger i forbindelse med FM.

Norsk FM nettverk

Nettverk for Facilities Management er for medlemmer av Ren Fordel og andre interesserte, som ønsker å dygtiggjøre sig innenfor Facilities Management ved å dele erfaringer og faglig viten til gjensidig inspirasjon.

ISO 41001 describes facility management as an “organizational function which integrates people, place and process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and the productivity of the core business”.
 

Formål og visjon:

Ambisjonen er å skape et Norsk FM nettverk, som sikrer at Ren Fordels medlemmer og andre interesserte er velinformert om FM - nasjonalt og internasjonalt.


De første møtene i nettverket starter i 2020 og visjonen er et nettverk med 10-20 personer fra forskellige virksomheter, som møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger i forbindelse med FM.


Hvem deltar:

Nettverket er for alle medlemmer av Ren Fordel og andre interesserte, som ønsker mer viten om FM som ledelsesdisiplin. Motivasjonen kan være at du gjerne vil dyktiggjøre deg for f.eks. å utvikle din forretning ved bedre å forstå dine kunder, utvikle dine medarbeidere eller blive en bedre opdragsgiver. Det sees som en styrke at det er deltagere fra forskjellige typer av organisasjoner og med forskellige utdannelsesmessige bakgrunn.


Hva får du ut av deltagelsen?

Nettverket er en mulighet for en faglig og fortrolig erfaringsutveksling, hvor du kan drøfte de utfordringer som du møter i din hverdag. Nettverket fasiliteres af en FM ekspert, som kan sparre med deltagerne.


Det er deltagerne som definerer innholdet av møtene, på samme måte som det forventes at noen møter finner sted på medlemmenes virksomheter, med henblikk på å øke det gensidige kjennskap til hverandres organisatoriske hverdag.


Deltakerne får utlevert en grunnbok i Facilities Management.


Fem møter i løpet av året

Nettverket møtes normalt fire gange om året over ulike faglige temaer. Temaene fastlegges etter medlemmenes interesse og kan bl.a. være
 

  • Strategisk FM,
  • FM services og innovasjon,
  • Smart FM,
  • Bæredyktig FM,
  • Nøkkeltall,
  • Brukerdialog og feedback processer.


Et av de fem årlige møtene vil være en FM konferense (evt. ekstra deltakergebyr).


Nettverksmøtene avholdes primært i Oslo området og altid tætt på tog/fly og parkeringsmuligheter. De avholdes typisk kl 12-16 og starter med en forfriskning, til dem som ønsker det.


Påmelding

Det koster 25.000 NOK for året å være medlem af nettverket. Tilmelding er bindende for étt år av gangen.


Nettverket fasiliteres av Susanne Balslev Nielsen, som er sivilingeniør og FM ekspertisesjef hos NIRAS A/S og tidligere professor i FM på Oslo Storbyuniversitet (OsloMet). Susanne er en erfaren underviser og møtefasilitator. Hun har tidligere vært leder på netværket for Klima og Grøn Teknologi i Lyngby Vidensby. Mere om Susanne på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/susanne-balslev-nielsen-a889252/)


Kontakt Susanne Balslev Nielsen på subn@niras.dk eller +4560340925

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt