Norsk facility management nettverk

Vår visjon er et nettverk med 10-20 personer fra forskjellige virksomheter, som møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger. Tema for nettverk blir satt opp etter innspill fra medlemsbedriftene og interesserte gjennom høring og informasjonsmøter.

Nettverk


Nettverk for medlemmer av Ren Fordel og andre interesserte, som ønsker å dyktigjøre seg innenfor et aktuelt fagområde og hvor man gjennom nettverket deler erfaringer og faglig viten til gjensidig inspirasjon.


ISO 41001 describes facility management as an “organizational function which integrates people, place and process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and the productivity of the core business”.


Hvem deltar:

Nettverket er for alle medlemmer av Ren Fordel og andre interesserte, som ønsker mer viten om, og ellers det å bidra til faglig utvikling gjennom kunnskapsdeling. Motivasjonen kan være at du gjerne vil dyktigjøre deg for f.eks. å utvikle din forretning ved bedre å forstå dine kunder, utvikle dine medarbeidere eller bli en bedre oppdragsgiver. Det sees som en styrke at det er deltagere fra forskellige typer av organisasjoner og med forskellige utdannelsesmessig bakgrunn.


Hva får du ut av deltagelsen?

Nettverket er en mulighet for en faglig og fortrolig erfaringsutveksling, hvor du kan drøfte de utfordringer som du møter i din hverdag. Nettverket fasiliteres av en ekspert, som kan sparre med deltakerne.


Det er deltakerne som definerer innholdet av møtene, hvor også det forventes at noen møter finner sted på medlemmenes virksomheter, med henblik på å øke den gjensidige kjennskap til hverandres organisatoriske hverdag.


Deltakerne får utlevert en grunnbok i det aktuelle temaet.


Fem møter om året

Nettverket møtes normalt fire ganger om året omkring forskjellige faglige temaer. Temaene fastlegges etter medlemmenes interesse og kan som eksempel innen temaet FM bl.a. være
 

  • Strategisk FM,
  • FM services og innovasjon,
  • Smart FM,
  • Bæredyktig FM,
  • Nøkkeltall,
  • Brukerdialog og feedback prosesser.


Et av de fem årlige møtene vil være en konferanse (evt. ekstra deltagergebyr).


Nettverksmøtene avholdes primært i Oslo området og alltid tætt på tog/fly og parkeringsmuligheter. De avholdes typisk kl 12-16 og starter med en forfriskning, til dem som ønsker det.

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt