Avfallsguiden

En bedrift har ansvar både for produkt og emballasje. For emballasjen er dette regulert i direktiv og avtale med myndighetene. Gjennom Grønt Punkt Norge er medlemmene med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

Bedriftenes guide til sirkulære avfallsløsninger


EU setter nye krav til materialgjenvinning av avfall og ønsker sirkulær økonomi inn i næringslivet.

Gulroten for bedriftene er at sirkulære løsninger er lønnsomme!

Grønt Punkt Norge vil med denne avfallsguiden gi norske bedrifter konkrete råd som bidrar til lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader.


Avfallsguiden hjelper bedriften i gang!

"I disse dager lanserer Grønt Punkt Norge Avfallsguiden, en guide til bedrifter som skal gjøre det enklere å legge om til sirkulære avfallsløsninger. – Bedrifter må tørre å tenke nytt om avfall, vi er inne i en tid der næringslivet endelig ser på avfall som en ressurs", sier Jaana Røine, adm. dir. i Grønt Punkt Norge.

"Avfallsguiden er laget for å veilede både store og små bedrifter. Den gir nyttige og konkrete råd, trinn for trinn. – Det er både miljøvennlig og lønnsomt å se på nye sider av sin virksomhet på nytt", avslutter Røine.


Planlegging

Hvor starter du?


For å sikre en god prosess, er det viktig å starte med kartlegging og analyse av bedriftens avfall. Hvilke avfallstyper har din virksomhet, hvor stor mengde avfall representerer de ulike avfallstypene og hvor i virksomheten produseres det mest avfall?


Målsetting

Sett konkrete mål for avfallshåndteringen


Når kartleggingen og analysen er ­gjennomført, har du grunnlag for å sette konkrete mål for avfalls­håndteringen. Bruk avfallspyramiden for å se hvor din bedrift kan bidra mest til sirkulær økonomi i praksis.
 

Kartlegging

Kartlegging av avfallstyper


Hva slags virksomhet og hvilke varer og tjenester dere tilbyr, avgjøre hvilke avfallstyper som skal kartlegges for optimal kildesortering.


Gjennomføring

Valg av løsning og utstyr


Når dere har kartlagt og definert mål for bedriftens avfallshåndtering, er det på tide å lage et helhetlig og brukervennlig system.


Drift

God organisering, opplæring og kommunikasjon


Etableringen av et nytt avfallsystem i bedriften krever god opplæring og kommunikasjon. For at virksomheten skal lykkes med avfallshåndteringen og oppnå ønsket effekt, må du få brukerne til å slutte opp om avfallsløsningen som er valgt.


Evaluering

Oppfølging og forbedring


Evalueringsmøter, bruker­undersøkelser, rapporter og avfallsstatistikk gir grunnlag for intern forbedring og bedriftens miljørapportering.


Gi bedriften en ny avfallsløsning som:

1. Etterlever myndighetenes avfallspolitikk

2. Er brukervennlig og møter kundenes forventninger til ­ryddighet og ansvarlighet

3. Styrker virksomhetens omdømme og miljøprofil

4. Gir økonomisk gevinst


Sirkulære avfallsløsninger

Sirkulære avfallsløsninger er løsninger som er designet for å unngå avfall som ikke kan utnyttes videre. Effektiv og økonomisk ­ressurs­bruk oppnås ved avfallsforebygging, økt ombruk, reparasjon og en høy grad av materialgjenvinning av avfallet.


NYTTIGE LENKER

Nye forskrifter


I Norge arbeides det med innføring av forskrifter som pålegger næringslivet å sortere ut plast og matavfall. Ligg i forkant av regelverket – til beste for virksomheten og miljøet! Les mer om forskriftene i linkene nedenfor.


EUs avfallsdirektiv finner du på: europalov.no


Regjeringens melding om grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi finner du på: regjeringen.no


Veikart for avfalls- og gjenvinningsbransjen finner du på: avfallnorge.no


https://www.grontpunkt.no/om-o...

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt