HMS

Vi bistår organisasjoner med å etablere og iverksette og drifte et HMS/-internkontroll/- og eller kvalitetssystem som er forretningsmessig fokusert og tilpasset gjennom revisjon, rapport på avvik, risikovurderinger og analyser, handlings- og tiltaksplaner i takt med budsjett, utarbeide dokumentasjon, rutiner og malverk. Implementering i organisasjonen, drift, mm.

Rådgivning og innenfor HMS, internkontroll og QA.
 

 • Ren fordel besitter dyp og grundig kompetanse innen Internkontroll, HMS og relaterte områder.
  Vi bistår virksomheter med å etablere og iverksette og drifte et HMS/-internkontroll/- og eller kvalitetssystem som er forretningsmessig fokusert og tilpasset gjennom revisjon, rapport på avvik, risikovurderinger og analyser, handlings- og tiltaksplaner i takt med budsjett, utarbeide dokumentasjon, rutiner og malverk. Implementering i organisasjonen, drift, mm.
  Vi bistår i prosesser med opprettelse av Arbeidsmiljøutvalg, Vernetjeneste og mye annet.
  Viktigste er; tilpasset din hverdag og din virkelighet der du er.. men alltid i tråd med lov og forskrift.
 
 • Rådgivning innenfor organisasjon og HR- prosesser.
  «vi trente hardt, - men hver gang vi begynte å få frem grupper som fungerte, skulle vi omorganiseres. Jeg lærte senere i livet at vi har en tendens til å møte enhver ny situasjon med en omorganisering, og dessuten hvilken fantastisk metode dette er til å skape en illusjon av fremskritt, men det som egentlig oppnås er kaos, ineffektivitet og demoralisering. – Gaius Petronius (d.66 e.kr.)
  Ikke la dette bli din hverdag.
  Øk organisasjonens omstillings- og endringskapasitet. Sikre tilgang på nøkkelferdigheter i et marked med knapphet på strategiske ressurser.
  Styrer, ledergrupper, mellomledere, avdelinger, grupper, én til én, samhandling, analyser, ansattmedvirkning, tiltak, HR-funksjon med mer … Bevisstgjøring av den økonomiske konsekvensen av lederes og medarbeideres holdninger, ord og atferd. Prosesser for varige endringer. Vi avtaler omkring dine behov og vi påser sammen med våre samarbeidspartnere at dette blir løst …
 
 • Personal-juridiske områder og bistand
  Som dere vet, har Ren Fordel samarbeid med virkelig god kompetanse og virksomhetsforståelse på ett viktig område som det juridiske. – ta kontakt, så ordner det seg før det blir alvor.


Se linken her – https://renfordel.no/fordeler/...
 

 • Bedriftshelsetjeneste
  Ren Fordel har samarbeid med bedriftshelsetjeneste og det kan være smart og lurt å ta kontakt der dersom du har spørsmål, utfordringer eller ønsker å høre med...

  Se link og informasjon under fanen «BHT» eller trykk linken her – https://renfordel.no/fordeler/...

 

Velkommen til Ren Fordel – vi er her for deg i din hverdag!

Ta kontakt med oss - vi er her for deg; post@renfordel.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt