Familieeide bedrifter - generasjonsskifte i arbeidslivet!

Har trua på familie eide bedrifter
Vet du at de aller fleste bedrifter er familie eide? Ikke alle tenker over det, men familie eide bedrifter er faktisk den mest vanlige bedriftsformen, også blant medlemmene i Ren Fordel.
Min påstand er at det er ingen bedrifter som familiebedrifter - de tenker i generasjoner, ikke i kvartaler.

Gjennom mitt arbeid med familie eide bedrifter i inn og utland gjennom en årrekke vil jeg her og nå avlive mytene om at det er mer problemer med familie eide bedrifter enn i bedrifter med andre eierformer.
– Det er i stor grad media som har skapt et slikt bilde. Det er dessverre sjeldent vi hører om det å være i en familieeid bedrift som noe positivt, både for eierne og de som arbeider i dem.

 

Positive særtrekk
Langsiktighet er kanskje det som preger familie iede bedrifter mest. Et annet positivt særtrekk er at eierskapet i familie eide bedrifter ofte føles mer personlig enn i andre bedrifter. Det er noe som ogs kan gi gjenklang i bedriftens kultur. Videre preges familie eide bedrifter ofte av et sterkt fokus på stadige re-investeringer og forbedringer i virksomheten, framfor uttak av maksimalt eierutbytte.


Negative særtrekk
Dødeligheten for familie eide selskap er imidlertid høyere enn for andre selskapsformer. Bare mellom 5 og 15 prosent av familiebedriftene overlever tre generasjoner. Når familiebedriftene ikke lenger eksisterer etter tredje generasjon er det ikke nødvendigvis fordi de går konkurs, mer fordi de legges ned, selges eller man velger å ikke lenger være aktive!

Hva ønsker vi å bidra med
En av de tingene Advokatfellesskapet Lovende kan bistå familie eide bedrifter med er profesjonalisering av ledelse og styre i tillegg til spørsmål rundt arv og generasjonsskifte.

Hvorfor lykkes noen familier med å overføre sine verdier til neste generasjon på en bærekraftig måte, mens andre ender med å ødelegge både formuen og familiebåndene i prosessen? Vi vet at det handler om å forvalte familieverdiene på tvers av generasjonene, og mindre om selve generasjonsskiftet.

Et generasjonsskifte i en familiebedrift skiller seg imidlertid fra eierskifte i andre selskaper ved at det er andre hensyn som må ivaretas i tillegg til de forretningsmessige. Familiebedrifter har gjerne aktive eiere med sterk motivasjon for arbeidet i bedriften, og som deltar aktivt i denne. Ut fra tanken om at verdiene forvaltes på vegne av tidligere generasjoner for framtidige generasjoner, vil familiebedrifter som regel ha et lengre perspektiv på bedriften enn andre.

Et annet forhold ved generasjonsskifter er at verdioverføringen som regel skjer fra foreldre til barn eller barnebarn. Da oppstår arverettslige problemstillinger, noe vi kan bistå dere med.

Ønsker medlemmene av Ren Fordel et kurs eller et nettverk for familieeide bedrifter er vi selvsagt åpne for det.Hva kan Ren Fordel tilby sine familieeide medlemmer:

• Arenaer for kompetanseheving og nettverksbygging på tvers av landsdeler
• Kurs og konferanser med temaer som er relevante for familieeide bedrifter. For eksempel, Arv og generasjonsskiftre og Profesjonalisering av ledelse og styre.
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt