Eiendomsservice (FM)

Alle bedrifter er avhengig av en rekke tjenester for å fungere optimalt, enten det er teknisk drift, vakthold, kantinedrift, kontorstøtte eller renhold. Facility Management samler alle disse tjenestene under én felles ledelse, slik at du kan fokusere på det som er viktigst for deg – din egen kjernevirksomhet.

Facility Management: En kort introduksjon

Facility Management er et samlebegrep for en lang rekke ulike tjenester til bygninger og eiendommer. Om vi skal tillate oss å bli litt formelle og tekniske, er Facility Management en interdisiplinær forretningsmodell som har til hensikt å koordinere etterspørsel og tilbud i private og offentlige organisasjoner. Sagt med litt enklere ord, er det en koordinering av bygg- eller eiendomsdrift for å effektivisere hele organisasjonen.
 

Prosesser

Riktige og gode prosesser sikrer at FM er i stand til å levere de tjenestene som er riktige for kjernevirksomhetene. Essensielt for FM er å støtte til kjernevirksomheter. Hovedmålet til FM er å støtte opp om organisasjoners kjernevirksomhet, eller kjerneprosesser om du vil. Kjernevirksomhet for en bilforhandler er salg av biler, mens det for en skole er undervisning.
 

People

Mennesker er sentralt i FM, både menneskene som leverer eiendomsforvaltningstjenestene, og menneskene som FM har som mål å støtte – menneskene som jobber i kjernevirksomhetene. FM har som mål å støtte de menneskene som sikrer at bedrifter og institusjoner oppfyller sine hovedmål, for eksempel friske pasienter, dyktige studenter, gode konsulenttjenester eller nydelige bakevarer. FM og FS sitt mål er å sikre at disse menneskene kan fokusere fullt og helt på sine arbeidsoppgaver.


Places

Som navnet tilsier, står fasiliteter helt sentral innen Facility Management. Og med fasiliteter mener vi alle områder, steder, rom og utstyr som er i bruk i eller utenfor et bygg. Alle disse fasilitetene trenger både strøm, varme, renhold og vedlikehold.
En fasilitet er noe som er i bruk – som et rom eller et rom med utstyr i. Setter man sammen mange nok fasiliteter vil man få et bygg. Har man mange nok fasiliteter kan det bli til en hel eiendomsportefølje som trenger både strøm, varme, vedlikehold, renhold, flotte utearealer, en spennende og sunn kantine, og ikke minst leietagerforvaltning, brukerkontakt, meldeportal m.m.


Tjenester som vanligvis inngår i Facility Management

Facility Management omfatter en rekke ulike tjenesteområder:
 

  • Renhold: Dette kan omfatte alt fra daglig renhold og periodisk renhold til matteutleie.
  • Kantine: Kantine dreier seg om lunsjservering, møtemat, selskapsmat, kaffemaskiner og fruktservering.
  • Kontorstøtte: Dette omfatter tjenester tilknyttet resepsjonen, sentralbordet, møterom, rekvisita og posthåndtering. Flere Facility Management-leverandører utvider også resepsjonistens ansvarsområder ved å utnevne en servicekoordinator. Denne koordinatoren blir et fast kontaktpunkt for kunden, følger opp servicenivåavtaler og kontrollerer at tjenestene oppfyller avtalte krav om tidsfrister, kvalitet og kostnader, og tar hånd om den daglige ressursfordelingen.
  • Vakthold: Dette omfatter ulike typer sikkerhetstjenester og -produkter, alt fra vektertjenester og patruljering til alarmovervåking og alarmutrykning.
  • Eiendomsdrift: Dette kan være teknisk drift og forvaltning, vaktmester- og håndverkstjenester til fasadevask, snø- og istappfjerning, samt landscaping og utvendig vedlikehold.


Facility Management samler disse i en helhetlig enhet for å effektivisere driften på tvers av tjenesteområdene. Og jo flere tjenester man har, desto bedre leveranse oppnår man.


FM omhandler å ivareta fasiliteter (jamfør navnets fulle versjon facility management).


For mer informasjon se også View.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt