Fagområdene som vi i Ren Fordel forsøker å dekke er mange. Våre hovedfokus er eiendomsservice, også kjent som Facility Managment (FM) og renhold, men stiller også med sterk kompetanse på andre områder. Her kan du lese mer om vår brede kompetanse.