Bli medlem og få mange fordeler

Top Image
Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår - mer enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd.
Kontakt oss
Innmeldingsskjema

§ 2-3 Kontingent
 

Medlemskontingenten fastsettes etter følgende terskelverdier basert på årlig omsetning. Følgende trinn er gjeldende for årlig medlemsavgift:
 

  1. Virksomheter med årlig omsetning opp til 3 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 5.000,-
  2. Virksomheter med årlig omsetning fra 3 - 5 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 8.500,-
  3. Virksomheter med årlig omsetning fra 5 – 15 millioner Årlig medlemsavgift kr.:12.000,-
  4. Virksomheter med årlig omsetning fra 15 – 30 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 15.000,-
  5. Virksomheter med årlig omsetning fra 30 – 50 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 20.000,-
  6. Virksomheter med årlig omsetning fra 50 – 100 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 30.000,-
  7. Virksomheter med årlig omsetning over 100 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 50.000,-


Medlemsavgiften forskudds faktureres to ganger pr. år januar og juni mnd.


For medlemmer som melder seg inn i løpet av året, beregnes medlemskontingenten forholdsmessig i forhold til antall måneder som gjenstår av året.

Innmeldingsskjema

Fyll ut og send inn dette skjemaet for å sende en innmeldingsforespørsel. Etter innsendingen tar vi kontakt med dere for endelig signering og innmelding.
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt