Bli medlem og få mange fordeler

Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår - mer enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd.

Kontakt oss Innmeldingsskjema

§ 2-3 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes etter følgende terskelverdier basert på årlig omsetning. Følgende trinn er gjeldende for årlig medlemsavgift:

  1. Virksomheter med årlig omsetning opp til 3 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 5.000,-
  2. Virksomheter med årlig omsetning fra 3 - 5 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 8.500,-
  3. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 5 – 15 millioner Årlig medlemsavgift kr.:12.000,-
  4. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 15 – 30 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 15.000,-
  5. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 30 – 50 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 20.000,-
  6. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 50 – 100 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 30.000,-
  7. Virksomheter med årlig omsetning over 100 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 50.000,-

Medlemsavgiften forskudds faktureres to ganger pr. år januar og juni mnd.

For medlemmer som melder seg inn i løpet av året, beregnes medlemskontingenten forholdsmessig i forhold til antall måneder som gjenstår av året.

Hvorfor bli medlem av Ren Fordel?

Jeg har tenkt nøye igjennom hvorfor jeg har meldt inn vår bedrift, og har kommet til at det kan oppsummeres slik:

«Å drive en bedrift medfører mange utfordringer. Både mht. lover, regler, behandling av ansatte og kunder, mht. å holde seg oppdatert på nyvinninger i bransjen m.m. Ikke minst når man skal konkurrere med et vell av bedrifter som verken følger lover og regler eller bryr seg om å ta vare på ansatte og miljøet rundt seg. Selv er jeg opptatt av ikke bare å ha en betryggende bunnlinje, men av at bedriften jeg leder skal være en god arbeidsplass og bidra positivt i lokalsamfunnet. Føniks vask og rens AS har vært Miljøfyrtårnsertifisert i mange år, og tar jevnlig imot arbeidstakere som blir utplassert pga. at psykiske eller fysiske utfordringer gjør det vanskelig for dem å få innpass i arbeidslivet. I Ren Fordel har jeg funnet noe jeg har savnet i mange år; nemlig en interesseorganisasjon hvor samfunnsansvar står i fokus. Det gjør noe med holdningene til medlemmene, og følelsen av at alle jeg har truffet i organisasjonen vil hverandre vel, er noe jeg setter stor pris på. Her har jeg funnet likesinnede som jeg utveksler informasjon med, og via Ren Fordel holdes vi oppdatert mht. det som skjer i bransjen. At vi i tillegg har tilbud om at kursholderen kan komme dit vi holder til, i stedet for at vi må reise dit kurset er, gjør at også vi i små og mellomstore bedrifter har muligheter til å holde oss oppdatert. Ikke alle bedrifter har tilhold i store byer, noe jeg har hatt vansker med å få gehør for i andre bransjeorganisasjoner. Felles nettportal for medlemmene, gode innkjøpsordninger og tilgang på juridisk hjelp med arbeidsliv som spesialområde er andre goder, og ikke minst ser vi fram til at nettskolen blir etablert.»

Med vennlig hilsen

Eva Husby
daglig leder
Føniks Vask og Rens AS

Hvorfor ble din virksomhet medlem av Ren Fordel - la oss høre fra deg!

Artikkelbilde

Få nytte av fordelene dine på en enkel måte

Her finner du tilbud på mer enn bare renholdsutstyr til rabatterte priser. Ren Fordel kombinerer idéen om en nettportal og nettbutikk med idéen om en nærings- og interesseorganisasjon. En organisasjon som ivaretar alle sider ved bransjen og som er skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. En organisasjon som virkelig utgjør en forskjell for sine medlemmer.

Store fordeler med en nærings- og interesseorganisasjon

I en bransje som består av mange usikkerhetsmomenter og utfordringer er trygghet noe Ren Fordel legger stor vekt på. Vi ønsker at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal føle trygghet i din bedrift.

Det å kunne ha en partner som er der for deg, og som jobber for å ivareta bransjens interesser, vil styrke og løfte din virksomhet. Samtidig vil du som medlem være med på noe større en deg selv, for jo flere vi er jo lettere er det å få gjennomslag med flere forhandlere.

Nettverksbygging, digitale verktøy og mer

For å få visjonen til å bli til virkelighet er god nettverksbygging helt nødvendig. Å ha tilknytning til gode medarbeidere fra flere bransjeområder vil kunne bidra til å dekke etterspørselen på tilbud.

Både ledelse av bedriften og å holde de ansatte med arbeid er viktig for en sunn drift. Derfor er det en "Ren Fordel" for medlemmene å ha tilgang til digitale verktøy og plattformer for å sikre en presis og målrettet drift. Vi tilbyr blant annet verktøy for prosjektering og kalkyler, timerapportering og CRM.

Vår omfattende digitale plattform – en Ren Fordel

Vi har fått utviklet en spesialtilpasset medlemsside til våre medlemsbedrifter. Her kan medlemmene logge seg inn og få tilgang til alle deres fordeler, lese medlemsartiklene våre, bestille kurs og rabatterte produkter osv.

Her får du tilgang til en spennende digital plattform for samhandling og kommunikasjon. Grupper kan enkelt opprettes og deles med aktuelle deltakere. Kommunikasjon er en av de viktigste faktorene for å gjennomføre en hvilken som helst oppgave, stor som liten.

Artikkelbilde2

Sikkerhet og personvern

Vi i Ren Fordel tar personvern på alvor. Derfor tilbyr vi både juridisk bistand knyttet personvernsopplysninger, samt kursing. Dine opplysninger lagres og brukes i samsvar med de lover og standarder som eksisterer for datalagring. Med andre ord er dine opplysninger trygge hos oss.

Velkommen til Ren Fordel !

Innmeldingsskjema

Fyll ut og send inn dette skjemaet for å sende en innmeldingsforespørsel. Etter innsendingen tar vi kontakt med dere for endelig signering og innmelding.