Spørsmål om arbeidsgivers mulighet til å si opp en ansatt på grunn av sykdom, etter at Arbeidsmiljølovens verneperiode er over.

Under Ren Fordel sitt første medlemsmøte i Bergen i november fikk vi spørsmål om arbeidsgivers mulighet til å si opp en ansatt på grunn av sykdom, etter at Arbeidsmiljølovens verneperiode er over.

Vi ønsker med dette å dele spørsmål & svar med alle medlemmene av Ren Fordel i et nyhetsbrev.

Svaret gis ved å vise til en ganske nylig avsagt dom om dette tema.I en dom fra Gulating lagmannsrett fra 2017 legger retten til grunn at Arbeidsmiljøloven § 15-8 ....

Vi ønsker med dette å dele spørsmål & svar med alle medlemmene av Ren Fordel, svaret gis ved å vise til en ganske nylig avsagt dom om dette tema.