Sertifisert Ren Bedrift

08. mars 2021

Ren Fordel jobber aktivt med alt som kan styrke medlemsbedriftenes evne og mulighet til å styrke bedriftens omdømme, rennommé og mulighetene for å styrke inntjening, iverksette målrettede tiltak som gir varige endringer og ikke minst å se økt tilgang på oppdrag…

Vi er i forkant og styrker den mulighet.

Vi har en lengre tid jobbet med å styrke medlemsbedriftenes dokumentasjon på skikkelighet ut over det å være «offentlig godkjent renholdsbedrift».

Det trengs å tas et tak på ordningen ut over å kunne dokumentere akkurat det.. på områder som HMS, Kvalitetssikring, ytre miljø og bærekraft samt arbeid mot arbeidsmiljøkriminalitet.

Ren Fordels styre vedtok å starte opp arbeidet med å se på en slik ordning og hvordan den best kunne forvaltes til medlemmenes beste.
Vi, i fagrådet, startet da opp arbeidet med en sertifiseringsordning som skal sikre objektiv dokumentasjon og sertifikat for «Sertifisert Ren Bedrift».

Spennende og givende å arbeide med ordninger som vil gi medlemsbedriftene mulighet til å dokumentere seg og sitt på en skikkelig måte ut over og i tillegg til «Offentlig godkjent renholdsbedrift».

Sertifisert Ren Bedrift er helt i tråd med krav i Arbeidsmiljølov og Internkontrollforskrift.. i godt monn

Vi er nå kommet så langt at styret skal beslutte videre vei i forhold til forvaltning av ordningen og så vil fagrådet ta ordningen inn i siste fase med test og pilot hos medlemsbedrifter.

I tillegg startes det opp en prosess for å få ordningen anerkjent og godtatt som kvalitetsdokument hos partene i arbeidslivet, myndigheter og andre interessenter.

Dette kommer til å bli bra og skikkelig.. og med det et dokument som gir deg og dine ett forsprang på konkurrentene..

Vi gleder oss til å presentere ordningen for dere om kort..

Kolbjørn Jensen
Leder fagrådet
Kolbjørn Jensen
Leder fagrådet
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt