Samarbeider om standardisering på FM-feltet

28. april 2021

Ren Fordel og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder innenfor fasilitetsstyring (FM). Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til FM-bransjen.


Ren Fordel og Standard Norge har en relativt fersk, men veldig aktiv og spennende, relasjon. Det siste året har vi samarbeidet om blant annet en smittevernveiledning for renholdsbransjen og utvikling av nye standardprodukter og leveranser innenfor fasilitetsstyring (FM).

Smittevernveilederen NHS C19003:2021

– Samarbeidsavtalen gir nå rammer for at vi kan jobbe mer strategisk med utvikling av standarder. Arbeidet med å utvikle standarder handler om at aktørene i renholdsfaget blir mer profesjonelle leverandører, og at bestillere kan bli bedre i stand til å definere sine bestillinger inn mot leverandørene. Standarder gir en referanse for hva man kan forvente av kvalitet og funksjonalitet på varer og tjenester, sier daglig leder i Ren Fordel, Johnny Haugland. Han ser for seg at gode standarder kan bidra til reduserte kostnader og mer forutsigbarhet innen miljø og sikkerhet.

– Vi er glade for samarbeidsavtalen vi nå har inngått med Ren Fordel. Det er ikke Standard Norge eller det offentlige som bestemmerinnholdet i en standard, slik noen tror. Standardisering foregår i et samspill mellom private og offentlige aktører, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard, forteller Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Han påpeker at utvikling av standarder sammen med interesseorganisasjoner som Ren Fordel er viktig på en rekke områder.

– Det kan handle om kvalitet på tjenester, forenkling av anskaffelser og oppfølging av kontrakter for å nevne noe. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med Ren Fordel, sier Mehus.

FAKTA
Standard Norge
Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

Ren Fordel
Ren Fordel er en nærings- og interesseorganisasjon for virksomheter innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen. Ren Fordel har 50 store og små medlemsbedrifter over hele landet.

Johnny Haugland, Gründer og daglig leder i Ren Fordel

Ønsker du eller en av dine ansatte å være med i arbeidet for utvikling av standarderer innen renhold- og eiendomsservice?
Ta kontakt med Ren Fordel
Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt