Så mye har kundene spart med strømavtalen Ren Fordel Forutsigbar

06. juni 2022

Fordelsavtalen mellom Ren Fordel og Fjordkraft sikrer deg ekstra gode betingelser på strømavtalen din. I dagens marked anbefaler vi Ren Fordel Forutsigbar.
 

Vi har i et tidligere nyhetsbrev anbefalt dere å velge forvaltningsavtaler på strøm istedenfor rene spotprisavtaler. Det kan du lese mer om her:
 

LINK: https://www.fjordkraft.no/bedrift/artikler/energiradgivning/forvaltningsavtale/


Vi anbefaler at dere velger avtalen Ren Fordel Forutsigbar. Under kan du se hvor mye våre kunder har spart med denne avtalen sammenlignet med spotpris. Nå er tiden for å tenke på strømavtale for vinteren, kontakt oss for å bestille denne avtalen i dag!


Gå til Ren Fordel-siden og bestill i dag
 

Link: https://www.fjordkraft.no/renfordel/
 

Dette er Ren Fordel Forutsigbar

En Forutsigbar-avtale har som hensikt å kutte pristoppene. Dermed blir dere mindre utsatt for store prissvingninger slik vi har sett i vinter. Gjennom kjøp av langsiktige prissikringer for deler av forbruket, vil dere få jevnere strømregninger og redusere risikoen for høye strømpriser. Innkjøpsstrategien er satt opp slik at prissikringshandelen spres over 250 handelsdager i året. Med andre ord kjøpes det litt hver dag. Dette sikrer stabilitet og reduserer timing-risikoen deg som kunde i forhold til når du går inn på avtalen.
 

 

Så mye har Forutsigbarkundene spart

Her ser du hvor mye våre kunder med Forutsigbar-avtalen har spart per måned så langt i år. Sikringsresultatet vises i øre/kWh og trekkes fra spotprisen på fakturaen, uavhengig av hvor i landet dere er lokalisert. I mars ble altså strømprisen mer enn 73 øre billigere enn spotprisen per kWh!

 

Spotpris i mars for Sør-Norge var 233,80 øre/kWh, mens Midt-Norge hadde 21,60 øre/kWh. Kunder med Forutsigbaravtalen kunne altså trekke fra 73,08 øre fra disse prisene, noe som betyr at kunder i Midt-Norge fikk betalt i overkant av 50 øre per kWh strøm de brukte. Et forbruk på 10 000 kWh ga altså 5000 kr i inntekt takket være denne avtalen!
 

Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, men over tid har vi sett at forvaltningsavtaler har vært gunstige, og mange av våre forvaltningsavtaler har «slått» spotprisen åtte av de siste ti årene. Forutsigbaravtalen har også den fordelen at den jevner ut prissvingningene, sli at dere ikke blir like påvirket av strømtoppene som de som har en ren spotprisavtale. Nå er tiden for å sikre seg for vinteren, bestill Ren Fordel forutsigbar i dag!
 

Link: https://www.fjordkraft.no/renfordel/

 

Fjordkraft
Fjordkraft
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt