RSV Gruppen har benyttet CR Forsikringsmegling siden 2004

«Vi har gjentatte ganger erfart at vi oppnår betydelige besparelser i både forsikringskostnader og vår egen tid ved administrasjon av forsikringene ved å bruke CR Forsikringsmegling. De er vårt forsikringskontor og håndterer alt innen forsikring for oss, slik at vi kan benytte vår egen tid til det vi er gode på. Vi har faste kontaktpersoner hos CR Forsikringsmegling og får svært raske og kompetente tilbakemeldinger når vi har spørsmål.

For noen få år siden oppnådde RSV Gruppen en besparelse i forsikringskostnader på nærmere 35 % i forbindelse med anbudskonkurranse. Ved reforhandling av forsikringsavtalene to år senere, oppnådde vi ytterligere 17 % besparelse.»

«Ved å benytte CR Forsikringsmegling har vi oppnådd besparelser i våre forsikringskostnader på flere hundre tusen kroner»

Torerikiversen
Administrerende Direktør i RSV Gruppen

Tor Erik Iversen