RSV Gruppen har benyttet CR Forsikringsmegling siden 2004

20. februar 2019

«Vi har gjentatte ganger erfart at vi oppnår betydelige besparelser i både forsikringskostnader og vår egen tid ved administrasjon av forsikringene ved å bruke CR Forsikringsmegling. De er vårt forsikringskontor og håndterer alt innen forsikring for oss, slik at vi kan benytte vår egen tid til det vi er gode på. Vi har faste kontaktpersoner hos CR Forsikringsmegling og får svært raske og kompetente tilbakemeldinger når vi har spørsmål.


For noen få år siden oppnådde RSV Gruppen en besparelse i forsikringskostnader på nærmere 35 % i forbindelse med anbudskonkurranse. Ved reforhandling av forsikringsavtalene to år senere, oppnådde vi ytterligere 17 % besparelse.»


«Ved å benytte CR Forsikringsmegling har vi oppnådd besparelser i våre forsikringskostnader på flere hundre tusen kroner»

Tor Erik Iversen

Administrerende Direktør i RSV Gruppen
Telefon (+47) 415 34 800

Tor Erik Iversen
Tor Erik Iversen
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt