Renholdsoverenskomsten blir allmenngjort

25. august 2011

Renholdsoverenskomsten blir allmenngjort. Det er konklusjonen etter at Tariffnemda i dag behandlet spørsmålet. Dette er en full seier for LO og NHO Service.


Allmengjøring av renholdsoverenskomsten innebærer at timelønnsatsen vil være kr 151,67. Det er også allmenngjort tariffvilkår knyttet til bl.a. reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted. Det vil etter dette være ulovlig å lønne renholdere under allmenngjort timesats, og kunden vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig dersom man gjør dette og dermed velger en useriøs renholdsleverandør.

Allmenngjøringen trer i kraft 1. september.

– Dagens vedtak er et viktig skritt i kampen mot sosial dumping. Dette er en gledens dag for alle som slåss for å bedre forholdene i renholdsbransjen. Næringen lider under mange useriøse aktører og en stor svart økonomi. Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten vil bidra til å rydde opp, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Bakgrunn for saken

Etter enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service fremmet LO den 17. mars i år en begjæring om allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten. Tariffnemda behandlet i dag, tirsdag 21.06, begjæringen og nemdas flertall har funnet at det er grunnlag for å etterkomme begjæringen.
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt