Ren Fordel Forsikring – Gir deg store medlemsfordeler!

Ren Fordel Forsikring

Ren Fordel Forsikring vil i samarbeid med CR Forsikringsmegling sikre medlemmene gunstige og spesialtilpassede forsikringsavtaler til optimale priser og betingelser.

Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd. Forutsett at medlemsbedriften har normal skadehistorikk, kan vi garantere rimeligere forsikringer.

Dekningsomfang og vilkår utvides og spesialtilpasset bransjens behov, og hver enkelt kunde får i tillegg individuell rådgiving og oppfølging for sine behov.

Ren Fordel Forsikring vil sammen med CR Forsikringsmegling gjøre forsikring trygt, enkelt og lønnsomt for medlemsbedriftene. Storinnkjøp av forsikring skaper større konkurransekraft til fordel for alle medlemmene.

For mer informasjon om forsikringsordningene, ta kontakt med vår samarbeidspartner:

CR Forsikringsmegling AS

Telefon: 55 38 98 70

E-post: crf@crnordic.no