Ren Fordel Forsikring – Gir deg store medlemsfordeler!

27. februar 2019

Ren Fordel Forsikring


Ren Fordel Forsikring vil i samarbeid med CR Forsikringsmegling sikre medlemmene gunstige og spesialtilpassede forsikringsavtaler til optimale priser og betingelser.


Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd. Forutsett at medlemsbedriften har normal skadehistorikk, kan vi garantere rimeligere forsikringer.


Dekningsomfang og vilkår utvides og spesialtilpasset bransjens behov, og hver enkelt kunde får i tillegg individuell rådgiving og oppfølging for sine behov.


Ren Fordel Forsikring vil sammen med CR Forsikringsmegling gjøre forsikring trygt, enkelt og lønnsomt for medlemsbedriftene. Storinnkjøp av forsikring skaper større konkurransekraft til fordel for alle medlemmene.


For mer informasjon om forsikringsordningene, ta kontakt med vår samarbeidspartner:


CR Forsikringsmegling AS

Telefon: 55 38 98 70

E-post: crf@crnordic.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt