Ren Fordel Akademiet - Fagskolen skiller seg ut

10. november 2021

Fagskolen og oppstart -

 

Grunder og daglig leder av Ren Fordel avsluttet Årskonferansen 2021 med en hyllest til 9 av deltakerne fra det første kullet på Ren Fordel fagskole, og som deltok ved Årskonferansen 2021. Deltagerne ble tatt frem på podiet og intervjuet, og på spørsmål om hvordan de har opplevd utbytte fra fagskolen var tilbakemeldingen unison. Alle var de svært takknemlig og hadde lært fantastisk mye med fordypning i faget.

Ren Fordel sitt program skiller seg ut fra mange andre tilbud for fagopplæring digitalt. Her har du lærer som sitter med en klasse i et digitalt klasseromsforum, bistår kandidatene med undervisning og følger tett opp den enkelte kandidat og kan svare på spørsmål fortløpende.

Fagskolen er et tilbud til dem som ønsker å dygtiggjøre seg og få papir på sin teoretiske og praktiske kompetanse med henblikk på karriereutvikling innenfor Renhold.

 

Løsningen som Ren Fordel har utviklet med digital læreplattform, klassen samlet i klasseromsforum digitalt, og med lærer som leder undervisningen ved hver samling – var enormt verdifullt og noe dem har satt stor pris på.

En av deltagerne, og som ikke fikk til å være sammen ved Årskonferansen, skriver til Ren Fordel om sin erfaring:

«Hva jeg kan fortelle om kurset. Kjempeflott kurs. God tett oppfølging av en inspirerende og faglig dyktig lærer. Kurset passer for både norsk språklige og fremmedspråklige kandidater. Dette fordi læreren passer på å følge alle opp.» - May.


Kandidatene er meget godt fornøyd med hvordan Ren Fordel har lagt tilrette undervisning gjennom Ren Fordel Akademiet.

Vi anbefaler derfor nye kandidater å melde seg på til kommende program med oppstart fra 17. januar 2022.

Ren Fordel starter nå opp med ny klasse i teoretisk fagopplæring innen renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01) gjennom Ren Fordel Akademiet.

Vi følger læreplanen med hovedmålene planlegging, renhold og bransjelære, se udir.no

Ved vår-semesteret vil undervisningen gå til grunnmodulene, og høst-semesteret følger «fagbrevmodulene».

Vi hører fra deg og kontakt oss for påmelding.

Oppstart: Mandag 17. januar 2022, kl. 18.00 – 20.30

PRIS pr. kandidat for medlemmer av Ren Fordel for hele studieløpet ved virtuell deltagelse: 12.000,- / For ikke medlemmer 18.500,- (Markedespris 25.000,-)

Ta kontakt med Ren Fordel’ kontor ved å benytte eposten Post@renfordel.no

Velkommen til fagopplæring i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01)!

Johnny Haugland
Johnny Haugland

Gründer og CEO i Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt