Pan Renhold & Kantine har benyttet CR Forsikringsmegling siden 2016

«RSV Gruppen overtok majoriteten av aksjene i Pan Renhold & Kantine i 2016, og overlot da innkjøp og administrasjon av forsikringsavtalene til CR Forsikringsmegling.

Vi oppnådde umiddelbart en besparelse i forsikringskostnader med over 50 %, sammenlignet med det selskapet hadde betalt i forsikringspremier tidligere. Helt uten at vi trengte å bruke tid på dette selv.»

«Ved å benytte CR Forsikringsmegling har vi oppnådd betydelige besparelser i våre forsikringskostnader, på bare tre år er de oppsamlede besparelsene på over 200.000 kroner»

Henning Andreassen
Daglig leder, Pan Renhold og Kantine

Henning Andreassen