Opptak av fagsamling 15. november

Takk til alle som deltok for en flott fagsamling! Dersom du ikke hadde anledning til å delta eller dersom du ønsker å se noe av programmet på nytt, så finner du opptak av programmet her.

Agenda

09.00 Velkomst – det første året for Ren Fordel, styreleder Johnny Haugland


09.15 "Et år med GDPR" - v/ Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Advokatfellesskapet Lovende


09.35 "Facilities Management - ny vin på gamle flasker" - v/ Professor Susanne Balslev Nielsen, Ekspertisechef NIRAS, Danmark.


10.15 "NFM – Norsk Facilities Management nettverk" - v/ Professor Susanne Balslev Nielsen, Ekspertisechef NIRAS, Danmark.


10.45 "Ren Fordel Akademiet" - v/ Husøkonom Hilde Dyrkorn, prosjektleder i Nordal kommune


11.05 "Gravidijobb" - v/ Bedriftsjordmor Merethe Ulveseth


11.25 "Ny standard for renhold: NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – del ZR Renhold, hvordan bruke denne opp mot INSTA 800-serien" - v/ Leder Markeds- og forretningsutvikling, BAE, Johannes Nilssen, Standard Norge.


11.55 «Ren Fordel Forsikring» - CR Forsikringsmegling v/Espen Tofte

12.15 Avslutning, - styreleder Johnny Haugland